EVU-Kurs

Strategi og innovasjonsledelse

Illustrasjonfoto Foto: Yay Images

Foto: Yay Images

Start: 04.03.2024
Slutt: 17.06.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6029

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset er et videregående kurs i strategi og ledelse med særlig fokus på strategisk ledelse av kunnskaps- og teknologibaserte aktiviteter. Kurset bygger videre på temaene som blir introdusert i kurset Ledelse og strategi som inngår i basismodulen i det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Målgruppe

Ledere og andre som er involverte i strategiarbeid. Spesielt relevant for de som jobber i kunnskaps- og teknologibaserte bedrifter.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

IØ6501 Ledelse og strategi eller tilsvarende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024.

  • Første samling: 4.-5. mars
  • Andre samling: 8.-9. april

Klokkeslett er 09.00-16.00 alle dager.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave som teller 100%.

Innleveringsfrist er 17. juni 2024 kl. 14.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Du må selv skaffe pensum.

Melissa Schilling (2012): Strategic Management of Technological Innovation. McGraw-Hill/Irwin. Alle utgaver kan benyttes.

Artikler, case og utdrag fra bøker kommer i tillegg og blir gjort tilgjengelig i Blackboard.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Utmerket kurs for de som jobber med teknologiutvikling, og som ønsker å forstå prosessene med å bringe produkter/prosesser ut i markedet. Gir et utmerket bilde på hva som skjer rundt teknologi, digitalisering og innovasjonsprosesser. Kurset krever noe forkunnskaper. Man får gjennom kurset et godt bilde av kompleksiteten rundt prosessene i industri og tjenesteutvikling.

Strategi er et tema der det ikke finnes en enkelt oppskrift, men i dette kurset klarer faglig sterke forelesere å formidle kompleksiteten samtidig som de holder en tydelig rød tråd. Et av de mest nyttige kursene jeg har tatt, og umiddelbart anvendbart for den jobben jeg har som leder.

Engasjerende forelesere og variert innhold.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Arild Aspelund, Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 90 84 00 17
Epost: arild.aspelund@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev