Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gruppebilde av ansatte på KULT
Foto: Govert Valkenburg

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU.

Vi driver tverrfaglig kultur- og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Våre hovedsatsningsområder er teknologi- og vitenskapsstudier og kjønns- og kulturforskning.

Forskning

Forskning

Forskere som prøver en elbil

Instituttets forskning bidrar til teknologi- og vitenskapsstudier, og kjønns- og mangfoldsstudier.

Les mer om vår forskning her.  

Ph.d.-utdanning

Studier

Studier

Studenter leser en bok

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innen fagene "Kunnskap, teknologi og samfunn" og "Likestilling og mangfold".

Les mer om våre studieprogram og -emner her. 

Facebook