EVU-Kurs

Bærekraftig omstilling

Illustrasjon som viser to vindu, det venstre med et sterkt forurenset og industrielt landskap og det høyre med grønn skog og fugler.

Foto: Mostphotos

Start: 08.02.2024
Slutt: 13.05.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KULT6501

Kurset er fulltegnet.


Dette kurset tar utgangspunkt i teorier om bærekraftig omstilling og ulike perspektiv, verktøy og metoder for å drive bærekraftig omstillingsarbeid. Kurset baserer seg på innsikter fra innovasjonsstudier, sosiologi, historie, statsvitenskap, organisasjonsstudier og teknologi- og vitenskapsstudier, og legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom samfunnsmessige og teknologiske endringer.

Innhold

Forelesere:

  • Marius Korsnes
  • Sara Heidenreich
  • Robert Næss
  • Helen Jøsok Gansmo
  • Tomas Moe Skjølsvold

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 8. - 9. februar
  • Andre samling: 21. - 22. mars

Samlingene har obligatorisk oppmøte. Oppstart kl 10 første dag og avslutning ca kl 15 siste dag.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Prosjektoppgave. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre medlemmer. Innleveringsfrist: 13. mai.

Eksamenskrav: Bestått øvingsoppgave.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum oppgis nærmere studiestart.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Sara Heidenreich, Forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Epost: sara.heidenreich@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev