Hva kan jeg bli?

Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)

Hva kan du bli?

Foto: Elin Iversen/NTNU

Når du er ferdig med bachelorgraden i barnevern, får du yrkestittelen barnevernspedagog. 

Som barnevernspedagog kan du jobbe med velferdstjenester rettet mot barn, unge og familiene deres i:

  • barnevernsinstitusjoner som barnehjem og ungdomshjem
  • barnevernstjeneste
  • utekontakt/oppsøkende tjenester
  • barne- og ungdomspsykiatri
  • familievernkontor
  • miljøterapeut
  • skole og barnehage
  • forebyggende arbeid
  • rusomsorg
  • ulike tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Videre studier

Etter endt bachelorgrad har du flere muligheter for å ta mer utdanning. Bachelorprogrammet i barnevern gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

* Krever i tillegg 2 års relevant praksis og 7,5 stp. i samfunnsvitenskapelig metode

** Opptak til master i spesialpedagogikk krever at du har 30 studiepoeng i pedagogikk. Se opptakskrav på studiesiden for masterprogrammet for spesifisering av hvilke emner du må ha. 

NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og ungeveiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

 

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.