Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Jobbmuligheter

Barnevernspedagog

Når du er ferdig med bachelorgraden i barnevern, får du yrkestittelen barnevernspedagog. 

Som barnevernspedagog kan du jobbe med velferdstjenester rettet mot barn, unge og familiene deres i:

  • barnevernsinstitusjoner som barnehjem og ungdomshjem
  • barnevernstjeneste
  • utekontakt/oppsøkende tjenester
  • barne- og ungdomspsykiatri
  • familievernkontor
  • miljøterapeut
  • skole og barnehage
  • forebyggende arbeid
  • rusomsorg
  • ulike tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.