Barnevernspedagog

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Studiemiljø

Din hverdag som barnevernspedagogstudent

Din hverdag som barnevernspedagogstudent

Mange synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er morsommere enn på videregående skole takket være en svært variert timeplan, også sammenlignet med andre studieprogram. 

Fire studenter som jobber. Foto.

Læringsaktiviteter

Studiehverdagen din vil være strukturert rundt forelesninger, praksis, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. I tillegg har barnevernspedagogutdanningen aktivitetsfag som gjennomgående læringsaktivitet i studiet. 

Du blir delt inn i grupper sammen med andre studenter der dere jobber med ferdighetstrening, som vil si at du øver på å bli en god barnevernspedagog. Dere drar også på besøk hos blant annet institusjoner, kommuner og barnevernstjenesten.

I barnevernsutdanningen er du også ute i felt- og praksisstudier. I tillegg gjennomfører du et prosjektarbeid som du gjør sammen med andre i en gruppe. Gruppearbeidet kan dere gjennomføre i Norge eller i utlandet hos organisasjoner som NTNU har avtaler med.

NTNU samarbeider også tett med Forandringsfabrikken og barnevernsproffene, som er barn og unge som har erfaring med barnevernet.

Obligatoriske aktiviteter og eksamen

Du må gjøre obligatoriske aktiviteter individuelt eller i grupper som vurderes som godkjent/ikke godkjent. 

Formen på eksamen varierer og kan være skriftlig eller muntlig; individuelt eller i grupper, skoleeksamen eller hjemmeeksamen.

Fasiliteter på campus

Når du ikke er i forelesninger, kan du studere på lesesalen eller i et av de mange grupperommene. Noen liker også å jobbe i kantina i tillegg til å spise der.

Studentdemokrati

Studentene velger instituttillitsvalgte som representerer studentenes stemme i instituttstyret. Det er også mulig å engasjere seg som studieprogramtillitsvalgt, som møter studieprogramrådet to til tre ganger per semester. I tillegg har hvert emne en referansegruppe bestående av studenter som evaluerer emnet underveis, og når emnet er ferdig.

Studentforeninger

Linjeforeningen til bachelor i barnevern heter Linjeforeningen Baris, som gir deg som student mulighet til å være med på mange ulike aktiviteter. Noe av det Baris har arrangert:

  • Tur til Åre
  • Månedlig quiz
  • Eksamensfest
  • Grøtdag på campus
  • Kakesalg på campus
  • Akedag på Lian
  • Akedag for mentorbarn (Nattergalen gir studentene mulighet til å være mentor for barn med minoritetsbakgrunn. De møtes én gang i uka fra oktober til mai.) 

student

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Valgte NTNU fordi det er aktivitetsfag og ikke bare forelesninger

Navn: Marius Paasche
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg ville egentlig bort fra byen, men jeg ble både på grunn av studentbyomdømmet og studieprogrambeskrivelsen.

Vil jobbe med utsatte barn og unge

Navn: Natalia Anna Golofit
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg stiller krav til NTNU og de stiller krav til meg som fremtidig barnevernspedagog, og på den måten kan jeg utvikle meg. 

Valgte Trondheim på grunn av det sosiale

Navn: Hannah Beate Nilsen
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg synes forelesningene og pensum er veldig spennende, så det er ikke en byrde å lese. 

Visste lenge at jeg ville studere barnevern

Navn: Elise Alette Tkaczyk
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg trives veldig i studenttilværelsen. Det er mye å gjøre, variasjon og masse bra folk.

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentene velger hvert år tre instituttillitsvalgte (ITV) som deltar i alle organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid