Hva lærer jeg?

Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)

Hva lærer du?

Du lærer om hva som kan føre til at barn og unge har det vanskelig. I tillegg lærer du om 

  • oppvekst og barns utvikling
  • vurdering av bekymringsmeldinger og utredninger av barn og familiers behov
  • hvordan kommunisere og samarbeide med barn og foreldre
  • omsorgssvikt, vold, psykisk helse og psykiske vansker
  • oppfølging av barn, unge og familier

Sentrale fagområder i studiet er pedagogikk, juss, psykologi, sosiologi og samfunnsvitenskap.

Hvorfor bli barnevernspedagog?

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? Som barnevernspedagog hjelper du barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv.

Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. Mange barn får hjelp mens de bor hjemme sammen med familien sin, noen flytter i fosterhjem eller på institusjon. Derfor trenger vi kunnskapsrike barnevernspedagoger som ønsker å finne gode løsninger for barn, unge og foreldre med sosiale og psykiske utfordringer.

Som barnevernspedagog samarbeider du med andre fagpersoner, som lærere, barnehagepersonell, politi, helsepersonell og fosterforeldre, for å bedre situasjonen til barn og unge. 

Nattergalen

Nattergalen er et mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn. For å søke om deltagelse må du være student på bachelor i barnevern eller sosialt arbeid ved NTNU. Alle som søker vil bli innkalt til intervju.