Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for Logistikk- og innkjøpsledelse

Den overordnede målsettingen med emnene i spesialiseringen er å gjøre deltakeren kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen logistikk, innkjøps- og leverandørledelse, samt å lære hvordan disse kan brukes til å analysere og legge til rette for verdiskaping i et kjede- og nettverksperspektiv.

Generelt

Studenten...

  • kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt

Kunnskap

Studenten...

  • har dyp faglig kunnskap innenfor områdene logistikkledelse og innkjøpsledelse
  • kan anvende kunnskap om logistikk og innkjøp fra et verdikjede- og relasjons- og nettverksperspektiv
  • er kjent med og kan bruke sentrale teorier og konsepter innenfor disse områdene
  • har innsikt i hvilke muligheter kommersielle IKT-verktøy gir for design og styring av verdikjeder ut fra økonomiske og tekniske kriterier

Ferdigheter

Studenten...

  • kan selvstendig bruke tilegnet kunnskap, teori, og konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens funksjoner for logistikk og innkjøp i en verdikjede- og nettverksammenheng
  • kan håndtere komplekse faglige problemstillinger og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor logistikk og innkjøp
  • kan bruke teknikker for å analysere og utvikle rasjonelle logistikkløsninger mellom aktører som samarbeider i en verdikjede.
  • kunne utvikle enkle simulerings- og optimeringsmodeller