course-details-portlet

HMS0001 - HMS-kurs for 1. årsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Undervisning 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler: - Målsetninger for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Sikker opptreden på laboratoriet og i felt - Bruk av verneutstyr - Ressurser ved NTNU og NV-fakultetet - Hvem kan bistå? - HMS-ansvar, -roller ved NTNU og NV-fakultetet - Avfallshåndtering - Beredskap: Hva skal du gjøre og hvem skal du varsle når noe skjer? - Melding av HMS-avvik. - Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid - Evakueringsrutiner ved brann - Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter Emnet gir generell opplæring i HMS rettet mot ulike laboratorieområder og -aktiviteter. Spesifikk opplæring på den enkelte lab skjer ved de enkelte instituttene.

Læringsutbytte

Studentene skal ha den nødvendige kunnskap om HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet på en god måte underveis i studiet sitt. Dette omfatter kjennskap til HMS-begrepet, målsettinger for HMS-arbeidet, sikker opptreden i laboratoriet og i felt.Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning og HMS (2 timer)
 • Brannvernkurs teori og praktiske øvelser (2,5 timer)
 • Førstehjelpskurs teori og praktiske øvelser (3 timer)
 • Digital flervalgstest (Blackboard) hvor det må oppnås tilstrekkelig med poeng for godkjenning.

Obligatoriske aktiviteter foregår i uke 34-43.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomgang av læringsinnhold om HMS, brannvern og førstehjelp
 • Deltakelse på praktiske øvelser i brannvern og førstehjelp
 • Digital flervalgstest

Mer om vurdering

Det er obligatorisk oppmøte på de praktiske kursene og man må bestå flervalgstesten.

Flervalgstesten legges ut i Blackboard uke 37

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start i Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Biologi
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for naturvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Undervisning 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU