course-details-portlet

PED1001 - Pedagogisk filosofi og idéhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i hvordan den pedagogiske filosofi og idéhistorie har forholdt seg til og problematisert oppdragelsens mål og innhold, og hvordan spørsmål om oppvekst, oppdragelse og undervisning har endret seg opp gjennom tidene. Emnet vil diskutere ulike perspektiver på og forestillinger om oppdragelse, sosialisering, dannelse, dialog og undervisning, og hvordan ideer om makt, autoritet, frihet og rasjonalitet virker inn på pedagogisk tenkning og praksis. Målet er å gi studentene en mer inngående forståelse av den pågående debatten om undervisnings- og oppdragelsesspørsmål. Gjennom studiet tas det sikte på å få studentene til å se pedagogiske spørsmål i et filosofisk, etisk og samfunnsmessig perspektiv. Studiet vil også belyse sentrale problemstillinger i pedagogikken, som forholdet mellom individ og samfunn, og forholdet mellom skole og samfunn.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å gi studentene en kritisk forståelse av sentrale pedagogiske spørsmål ut fra et pedagogisk-filosofisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 t pr. uke, 2 timer seminarvirksomhet pr. uke.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1091 15.0
SVPED107 4.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 5
SL271 Sluppenvegen 14 4
SL274 Sluppenvegen 14 6
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 43
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 14
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU