course-details-portlet

PED1002 - Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Ped 1002 gir en innføring i pedagogisk psykologi. Emnet vil gjennom sentrale teorier om læring, utvikling, motivasjon og selvoppfatning diskutere hvordan vi kan forstå oppvekst, oppdragelse og undervisning i et livslangt perspektiv. Innenfor disse områdene vil det bli lagt vekt på begrepsforståelse, og sammenheng mellom de ulike begrepene. Emnet vil berøre sentrale og samfunnsaktuelle problemstillinger i pedagogikken, og videre diskuteres forholdet mellom individ og omgivelser. Det vil bli lagt vekt på å forstå betydningen av ulike typer læringsmiljø for utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning. Studentene vil gis innsikt i sentrale forutsetninger for læring og utvikling og spørsmål om hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for å fremme disse.


Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å gi innsikt i psykologiske prosesser som er viktige for å forstå og å kunne legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:
- Sentrale teorier om læring og læringsmiljø
- Sentrale teorier om barn og unges utvikling
- Sentrale teorier om motivasjon og selvoppfatning

Studentene skal utvikle ferdigheter i å:
- anvende kunnskap på teoretiske og praktiske problemstillinger
- anvende kunnskap for å belyse pedagogisk praksis
- kunne formidle kunnskapen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 6 timer pr. uke med varierte læringsformer og aktiviteter.


Obligatoriske aktiviteter:
En skriftlig innlevering må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. En nøyaktig beskrivelse av obligatoriske aktiviteter vil kunngjøres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig oppgave må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1092 15.0
SVPED107 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 05.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU