course-details-portlet

PED1002 - Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

PED1002 gir en innføring i pedagogisk psykologi. Pedagogiske og psykologiske teorier om læring, utvikling, motivasjon og selvoppfatning er sentralt i emnet. Teoriene brukes til å belyse og diskutere pedagogiske problemstillinger om barn og unges oppvekst, utdanning og livskvalitet. Emnet vektlegger samfunnsaktuelle problemstillinger i pedagogikken knyttet til skole og fritid, formelle og uformelle arenaer. Videre diskuteres forholdet mellom individ og omgivelser og hva det betyr for den enkeltes livsmuligheter. I emnet drøftes forutsetninger for læring og utvikling i et livslangt perspektiv. Spørsmål om hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for å fremme læring, motivasjon og utvikling er sentralt. I PED1002 drøftes det hvordan endringer i samfunn og kultur påvirker barn og unges vilkår for læring, utvikling og verdier.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å gi innsikt i psykologiske prosesser som er viktige for å forstå og å kunne legge til rette for læring, utvikling og livskvalitet for mennesker i alle aldersgrupper, og med et særlig fokus på barn og ungdom. Studentene skal tilegne seg bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor fagområdet:

 • Sentrale teorier om læring og læringsmiljø
 • Sentrale teorier om barn og unges utvikling
 • Sentrale teorier om motivasjon og selvoppfatning

Studentene skal utvikle ferdigheter i å:

 • anvende faglig kunnskap på teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • anvende kunnskap på teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • anvende kunnskap for å belyse pedagogisk praksis.
 • skrive akademiske tekster.

Studentene skal tilegne seg kompetanse som setter dem i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 6 timer pr. uke med varierte læringsformer og aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter: En skriftlig innlevering må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. En nøyaktig beskrivelse av obligatoriske aktiviteter vil kunngjøres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • En skriftlig oppgave må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen

Mer om vurdering

Besvarelsen din skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er ikke tillatt å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1092 15.0
SVPED107 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU