course-details-portlet

PED1007 - Utdanningshistorie og utdanningspolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i det norske utdanningssystemets utvikling, fra allmueskole og standsbaserte parallelle skoler til en enhetlig 10-årig grunnskole for alle, lovfestet rett til 3 års videregående opplæring og barnehagen som en integrert del av utdanningsløpet. Emnet legger særlig vekt på å belyse skolen som gjenstand for en kontinuerlig og historisk betinget samfunnsdebatt og den utdanningspolitiske tenkningen bak reformene, både med hensyn til økonomiske, politisk-demokratiske, kulturelle og sosiale faktorer. Hovedvekten legges på nyere tid og dagsaktuelle utdanningspolitiske problemstillinger. Den norske utviklingen vil videre bli belyst i et skandinavisk og internasjonalt perspektiv.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskap om og innsikt i:

  • Det norske utdanningssystemets utvikling og ekspansjon.
  • Utdanning som gjenstand for en kontinuerlig politisk debatt.
  • Sentrale og aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer seminar annenhver uke. Obligatorisk skriftlig innlevering. Retningslinjer og krav til skriftlig innlevering oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca. 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED101 7.5 HØST 2012
PED106 7.5 HØST 2012
PED1004 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU