course-details-portlet

SANT1019 - Menneske, teknologi og tverrfaglighet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på møtepunktet mellom det sosiale mennesket, teknologi for samhandling og tverrfaglig samarbeid. Du vil lære å reflektere over og delta i tverrfaglig samhandling der kommunikasjonsteknologi spiller en rolle.

Læringsutbytte

Når du har fullført dette emnet har du oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
- har god teoretisk og filosofisk kunnskap om teknologiens rolle i sosiale sammenhenger
- har god kunnskap om utfordringer og muligheter i tverrfaglig samhandling
- har tematisk, empirisk og teoretisk kompetanse om sosial interaksjon i teknologitette omgivelser

Ferdighet
- kan identifisere og formulere hypoteser og problemstillinger innenfor emnets tematikk
- kan anvende begreper, modeller og analysemåter på dagens varierte arbeidssituasjoner
- har god evne til å formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
- har god kjennskap til norsk og internasjonalt arbeidsliv
- har kompetanse i samfunnsvitenskapelige metoder og teorier
- kan identifisere relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, bruk av digitale interaksjonsverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

En ukes hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU