course-details-portlet

PED1006 - Pedagogisk sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Det sosiologiske studiet av pedagogikk undersøker klassiske og aktuelle aspekter ved oppdragelse, utdanning og sosialisering. Samfunnsdannelser er avhengige av at den oppvoksende generasjon blir medvirkende deltakere i samfunnets opprettholdelse og videreføringen av de ulike kulturene. Her spiller institusjoner som familien, skole og utdanning, samt fritidslivet, en sentral rolle. I høyt differensierte samfunn, med en variasjon av sosiale spenninger, vil den pedagogiske virksomheten gjenspeile disse motsetningsfylte vilkårene. Oppdragelse, utdannelse og undervisning ivaretas så vel direkte som indirekte av nasjonalstaten som også er under innflytelse av internasjonale organisasjoner. Det samme gjelder konsentrasjonen av de betydningsbærende begrepene som tas i bruk når den pedagogiske virksomheten skal defineres. Pedagogisk sosiologi har disse vilkårene som gjenstandsfeltet sitt, mens den også søker å utvikle sammenhengende forståelser av menneskers liv på individ-, gruppe-, institusjons- og samfunnsnivå. Det innebærer studier av sosial opprinnelse og sosiale forskjeller, av sosial interaksjon og hvordan ulike samfunnsgrupper benytter seg av utdanningssystemet.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Emnet gir bred kunnskap om og teoretisk innsikt i:

  • Hvordan pedagogiske problemstillinger i relasjon til oppdragelse, utdannelse og sosialisering kan beskrives, forstås og forklares.
  • Sammenhenger og spenninger mellom individ-, gruppe-, institusjons- og samfunnsnivå.
  • Førbevisste, relasjonelle og intensjonelle momenter i pedagogisk virksomhet under ulike motsetningsfylte samfunnsvilkår.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer seminar annenhver uke. Obligatorisk skriftlig innlevering. Retningslinjer og krav til skriftlig innlevering oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1004 7.5 HØST 2012
PED106 7.5 HØST 2012
SVPED101 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 14
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 272
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU