Forskning ved Institutt for psykologi

Forskning ved Institutt for psykologi

Barn med EEG-elektroder på hodet. Foto.

Forskningsgrupper

Forskningslaboratorium

Forskningsgrupper

Ph.d.-program