Forskning ved Institutt for psykologi

Forskning ved Institutt for psykologi

Fotografi av mannlig student og mikroskop
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for psykologi er engasjert i forskning på tvers av et bredt spekter av disipliner og har mange forskningsgrupper som bedriver forskning av høy kvalitet innenfor en rekke tema innen psykologi. Videre har instituttet en rekke laboratorier for eksperimentell forskning, hvor også studenter kan inkluderes under sine studieløp. Instituttet har en sterk tradisjon for tverrfaglig forskning og deltar i både nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Forskningsgrupper

Forskningslaboratorium

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekt

Ph.d.-program


Publisering ved IPS

Publisering ved IPS