Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning psykologi

To personer ser på et hjerneskann på en pc. Foto.

Psykologi

Fagretningen er forankret i den vitenskapelige disiplinen psykologi som tar utgangspunkt i studiet av individet og dets atferd og mentale prosesser ved bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder og ulike forskningsdesign. Psykologi er en mangesidig disiplin og inkluderer flere delområder som for eksempel menneskelig utvikling, klinisk og sosial atferd og kognitive prosesser.