NuLab

Institutt for psykologi

NuLab

– Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium

To babyer med utstyr på hodet. Foto.


På NuLab forsker vi på utvikling fra et livsløpsperspektiv. Ved å få innsikt i de underliggende prinsippene som styrer utvikling, læring og kognitiv aldring håper vi på sikt å kunne fremme læring og forebygge vansker, særlig hos de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og stort potensiale for læring. 

 


Kontakt NuLab

EEG-studium av hjerneutvikling hos spedbarn

Barnet ditt kan delta

Vi gjennomfører et prosjekt om hvordan spedbarn oppfatter omverden. Hensikten med prosjektet er å undersøke hjernens funksjon og dens utvikling ved å registrere elektrisk aktivitet i hjernen, mens barnet holder på med enkle visuelle oppgaver. Vi ønsker å få kunnskap om hvordan hjernen til barn fungerer. Dette kan lære oss å forstå barna bedre, og på sikt, hjelpe barn der hjernen ikke fungerer helt som den skal. Prosjektet vil bli utført i samarbeid med professor Audrey van der Meer og professor Ruud van der Weel ved Institutt for psykologi og er finansiert av Norsk forskningsråd.

Et spedbarn med eeg-hette sammen med forsker Audrey van der Meer

Om undersøkelsen

Undersøkelsen vil foregå ved Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium på Dragvoll. Deltakelse i prosjektet innebærer en times besøk ved laben. Barnet vil ha på seg en helt ufarlig hette med små sensorer og ledninger, og vil se på film mens det sitter på mammas fang. Hvis barnet ikke trives med hetten, skal det ikke tvinges og forsøket blir avsluttet. Noen vil bli forespurt om å bli med flere ganger for å studere hjerneutviklingen over tid. Dersom du kunne tenke deg å la ditt barn delta, kontakt oss på SMS eller mobiltelefon 918 97 522 (NB! ikke send sensitive personopplysninger på e-post eller sms).

Data og samtykke

Prosjektet er basert på frivillig deltakelse, og du/dere kan når som helst trekke dere underveis og be om å få slettet data om deres barn uten begrunnelse. Dere er ikke forpliktet til å gjennomføre og en eventuell avbrytning vil ikke få noen konsekvenser. Data som samles inn vil bli behandlet konfidensielt, og det vil bare være prosjektmedarbeidere med taushetsplikt som har tilgang til det. Datamaterialet bestående av hjerneregistrering og video-opptak av barnet vil bli anonymisert ved prosjektslutt, slik at opplysninger om det enkelte barn ikke vil kunne tilbakeføres til den enkelte deltaker. Prosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, og er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, region Midt-Norge.


Information about Nulab in English


Babies

Babies

Nu-lab har bidratt i Netflix dokumentaren "Babies" med episodene 7-12 som ble lansert i juni 2020.


Styrk hjernen til babyen din

Styrk hjernen til babyen din

Alle vet at små barn har en utrolig evne til å lære. Se professor Audrey van der Meer snakke om spedbarnsutvikling på TEdx Trondheim 2018 (lenke til YouTube).


Er det håp for hjernen?

Er det håp for hjernen

NuLab bidro i episoden Er det håp for hjernen i Schrödingers katt-serien "Teknologien som forandret oss" (2016), med kapittel 3: Gir bevegelse smartere barn? og kapittel 4: Hva er best av penn og tastatur?