Tidlig trygg i Trondheim

Tidlig trygg i Trondheim


Om tidlig trygg - tekst til forsida

Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Målet med studien er å kunne svare på spørsmål som:

  • Hva er det som gjør at noen får psykiske problemer?
  • Hvordan kan vi forklare at noen klarer seg godt på skolen, som student og i jobb, mens andre faller utenfor?
  • Hvordan påvirker bruk av sosiale medier livet til barn, ungdom og unge voksne og har det noe å si hvor mye de gamer?
  • Hvordan går det med de som opplever mobbing, de som er ensomme eller har psykiske problemer?
  • Hvilken rolle spiller venner og foreldre for utvikling og psykiske helse?
  • Hva kan forklare at noen er fysisk aktive og har gode søvnvaner, mens andre er inaktive og sover for lite og dårlig?  

Jo mer kunnskap vi har, jo bedre kan vi forstå barn og unge og hjelpe dem som trenger det.  

Tidlig trygg i Trondheim har samlet inn informasjon fra tusen barn og deres foreldre annethvert år fra deltagerne var 4 til 18 år. 

Nå er deltakerne 20-21 år og vi er i gang med den niende undersøkelsen. Siden deltakerne nå er unge voksne, har vi omdøpt prosjektet til Tidlig trygg i Trondheim – Voksenundersøkelsen. Foreldrene skal ikke lenger delta, og vi vil derfor benytte anledningen til å si tusen takk til alle foreldre som har støttet opp under prosjektet gjennom alle år!


Bilde - tidlig trygg

Syvbarn i stigende alder som sitter på en tømmerstokk. Foto.

Prosjektet i media

Prosjektet i media


Krysspublisert til media: Hvordan påvirker gaming barns fysiske aktivitet? Vi undersøkte 751 barn

Foto: Thomas Brun NTB

Kjære foreldre: - Vær nysgjerrige og litt kjipe

Mange tror det er en sannhet at sosial mediebruk fører til psykiske plager. Det stemmer ikke. 

Professor Silje Steinsbekk fra Tidlig Trygg i Trondheim-studien skriver i denne kronikken i Adresseavisen om hvilken kunnskap vi nå har om hvordan bruk av sosiale medier og gaming påvirker barn og unge.   

Les kronikken i Adresseavisa 

19. august 2023

Krysspublisert til media: artikkel Aftenposten Viten

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barn og unge blir ikke deprimerte av sosiale medier

Forskere i forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim ved NTNU har sett nærmere på hvilke konsekvenser bruk av sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok har for de unges psykiske helse.

– Forekomsten av angst og depresjon har økt. Det samme har bruk av sosiale medier. Mange har derfor tenkt at her må det være en sammenheng, sier professor Silje Steinsbekk. 

Men slik er det ikke, i hvert fall ikke hvis man skal tro resultatene av undersøkelsen «Social media behaviors and symptoms of anxiety and depression. A four-wave cohort study from age 10-16 years» («Sosial mediebruk og symptomer på angst og depresjon. En kohortstudie i fire runder fra 10 til 16 år»).

Les mer i Gemini.no

Forskningsfunnene er også omtalt på nrk.no.  

26. juli 2023

Krysspublisert til media: Stipendiat Jonas Falch Madsen er tildelt prisen Årets doktorgrad

Foto: Nora Skjerdingstad

Årets doktorgrad: Helsevesenet overser søvnvansker hos barn

Hvert tiende barn mellom 8 og 14 år har en insomnidiagnose. Det er langt flere enn det som fanges opp i helsetjenestene. Dette avdekket psykolog Jonas Falch-Madsen fra Tidlig trygg i Trondheim-prosjektet i arbeidet med sin doktorgrad Insomnia in childhood and adolescence – prevalence, persistence, and predictors.

Under Psykologikongressen 8. september 2022 ble han belønnet med prisen Årets doktorgrad.

Les mer om dette i Psykologisk Tidsskrift 

8. september 2022