Tidlig trygg i Trondheim

Tidlig trygg i Trondheim


Om tidlig trygg - tekst til forsida

Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Målet med studien er å kunne svare på spørsmål som:

  • Hva er det som gjør at noen får psykiske problemer?
  • Hvordan kan vi forklare at noen klarer seg godt på skolen, mens andre faller utenfor?
  • Hvordan påvirker bruk av sosiale medier livet til barn og ungdom og har det noe å si hvor mye man gamer?
  • Hvordan går det med de som opplever mobbing, de som er ensomme eller har psykiske problemer?
  • Hvilken rolle spiller venner og foreldre for barns og unges utvikling og psykiske helse?
  • Hva gjør at noen blir overvektige, mens andre har en normal vekt?

Jo mer kunnskap vi har, jo bedre kan vi forstå barn og unge og hjelpe dem som trenger det. Tidlig trygg i Trondheim har samlet inn informasjon fra nesten 1000 barn og deres foreldre annethvert år fra deltagerne var 4 til 14 år. Nå er vi i gang med 16-17-års undersøkelsen som du kan lese mer om her:

16-17-års undersøkelsen 
På grunn av faren for Covid-19 sykdom er 16-17-års undersøkelsen midlertidig stoppet. Vi vil starte opp igjen så snart situasjonen tillater det.


Bilde - tidlig trygg

Syvbarn i stigende alder som sitter på en tømmerstokk. Foto.

Prosjektet i media

Prosjektet i media


Krysspublisert til media: Dataspill forverrer ikke ADHD eller emosjonelle vansker

Foto: Colourbox
Foto: Colorbox

Dataspill forverrer ikke ADHD eller emosjonelle vansker

Barn med ADHD spiller mer dataspill enn andre, men spillingen er ikke årsaken til ADHD. Tvert imot kan spill være gunstig. Dette viser nye forskningsfunn fra forskningsgruppa Tidlig trygg i Trondheim.

Foreldre av barn som spiller mye trenger i følge denne nye studien ikke å bekymre seg for om dataspill skal gi eller forverre symptomer på ADHD.

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet på Gemini.no

3. mars 2020

Krysspublisert til media: artikkel Gemini

Bilde av trøtt jente
Foto: Colorbox

Lite søvn kan bidra til ADHD, angst og depresjon hos barn 

Gå og legg deg! Barna som sover færrest timer, har større risiko for å utvikle psykiske vansker. 

– Om vi sørger for at barna våre får nok søvn, kan det bidra til å beskytte dem mot psykiske problemer, sier Bror M. Ranum, stipendiat ved Institutt for psykologi ved NTNU. 

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet på Gemini.no

13. februar 2020

Krysspublisert til media: Big Challenge

Skjermbilde fra midtnytt. Foto.
Skjermbilde fra NRK.

Nå er 16-17 års undersøkelsen i gang

- De har blant annet sett på hvordan jeg samarbeider med mamma, sier Anna Snøfugl Tennfjord, deltaker i Tidlig Trygg i Trondheim-undersøkelsen. Hun er en av ca 1000 ungdommer som nå er klar for å bidra med viktige erfaringer om hvordan det er å være ung. 

Hør mer om hva Anna og forsker Silje Steinsbekk sa da de deltok på Midtnytt for å orientere om oppstart av undersøkelsen. Se innslaget fra Midtnytt

22. januar 2020