Læring og ferdighetsutvikling

Institutt for psykologi

Læring og ferdighetsutvikling

Barn som tegner på et papir. Foto.

Forskningsgruppen for læring og ferdighetsutvikling er en tverrfaglig enhet som kombinerer biologi, psykologi, pedagogikk og sosiologi. Hovedmålet med gruppas arbeid er å bidra til bedre forståelse av ferdighetsutvikling, kunnskapsutvikling, motivasjonsfaktorer, læring og læringsvansker, samt formidle denne kunnskapen slik at barn og ungdom skal kunne få bedre tilpasset opplæringstiltak i skolen. Hovedaktiviteten vil være forskning. Andre sentrale oppgaver vil være undervisning og formidling.

Forskningsgruppen har to fokusområder:
 

1) Læring og ferdighetsutvikling

 • Utvikling av ferdigheter som språk, lesing, skriving og matematikk/realfag
 • Utvikle empirisk grunnlag for læring av ferdigheter
 • Evaluering av læringsmetoder
 • Utvikle teoretisk grunnlag for hvorfor og hvordan utvikling og læring skjer

2) Motivasjonsfaktorer 

 • Lidenskap for prestasjon
 • Pågangsmot / utholdenhet (Grit / perserverance)
 • Tankesett / veksttankesett (Mindset / growth mindset)
 • Flyt (flow)

Vi har samarbeid med flere forskere i andre land, blant annet i Storbritannia og Italia.

Medlemmer i forskningsgruppen

Medlemmer i forskningsgruppen

 • Professor Hermundur Sigmundsson (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Professor Trond Nordfjærn (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Mehmet Mehmetoglu, PhD. Professor. Institutt for psykologi
 • Førsteamanuensis Alexander Olsen (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Førsteamanuensis Isabel Richter (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Førsteamanuensis Berit Overå Johannesen (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Trygve Solstad. PhD Førsteamanuensis. Institutt for lærerutdanning
 • Professor Håvard Lorås (Institutt for lærerutdanning)
 • Guido Fumagalli, PhD. Professor, Verona University
 • Førsteamauensis Renzo Bianchi (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Førsteamanuensis Nunne Englund (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Dosent Arve Vorland Pedersen (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap)
 • Professor Monika Haga (Institutt for lærerutdanning)
 • universitetslektor Adrian D Eriksen (Institutt for psykologi, NTNU)
 • Amanuensis Jan Erik Ingebrigtsen (Institutt for sosiologi og statsvitenskap)
 • Professor Remco Polman (Queensland University of Technology Brisbane, Australia)
 • Professor Joel Talcott (Aston University, UK)