Sexual Conflicts Research Group

Institutt for psykologi

Sexual Conflicts Research Group

Illustrasjon av en ordsky basert på forskningsgruppens forskningstema

Vi er Norges eneste forskningsgruppe med hovedfokus på evolusjon og menneskers atferd med uttesting av evolusjonspsykologiske teorier og hypoteser. Gruppen forsker blant annet på seksuelle og romantiske relasjoner og konflikter, og psykisk helse.

I tillegg driver gruppen et større innovativt, anvendt og evidensbasert prosjekt basert på grunnforskning for å utvikle de første effektive virkemidlene mot faktisk seksuell trakasseringsatferd blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 

Gruppens medlemmer har ansvar for undervisning i både sosialpsykologi og personlighetspsykologi, samt klinisk psykologi og metodeemner på instituttets studieprogrammer. 

Gruppens forskning omfatter:

Grunnforskning:

  • Normal seksuell utvikling hos ungdom, inkludert milepæler og utforskning.
  • Kjønns-, individuelle-, og kulturelle forskjeller i partnervalg, grunner til sex, anger og negative følelser etter korttidssex, seksuell risikoatferd, og bruk at dating-apper.
  • Seksuell og relasjonell kommunikasjon og partnerkonflikter, inkludert sjalusi, tilgivelse, seksuell over- og underpersepsjon, selvpromotering og nedrakking, initiativ til sex, og flørting.
  • Effekter av hormoner for relasjoner og sexatferd, inkludert prevensjon, menstruasjonssyklus og oxytocin.
  • Utbredelse, mekanismer og helsekonsekvenser av seksuell trakassering blant ungdom.
  • Psykopatologiens evolverte natur (depresjon og angst)

Anvendt og innovativ forskning:

  • Intervensjoner mot seksuell trakassering blant elever i ungdomsskole og videregående opplæring basert på grunnforskningen over.

Fire hovedtemaer med tilhørende publikasjoner

1. Seksuell trakassering og helsekonsekvenser blant ungdom

2. Sjalusi og tilgivelse

3. Hormoner og seksuell og relasjonell atferd

4. Seksuell Anger

Diskusjonsmøter

Gruppen har siden 2005 hatt diskusjonsmøter med studentdeltakelse, og er dermed det eldste nåværende debattforumet mellom studenter og ansatte ved instituttet. Det er mulig for alle å komme på disse møtene, men møtene annonseres hovedsakelig gjennom gruppens facebookside.

Menneskets natur

Menneskets natur

Leif Edward Ottesen Kennair skriver spalten Menneskets natur på psykologisk.no. Her skriver han populærvitenskapelige innlegg basert på forskning, som blant andre han og flere av medlemmene i forskningsgruppa har gjort.

Forskningsrapport

Forskningsrapport

Mons Bendixen, Leif Edward Ottesen Kennair og Trond Viggo Grøntvedt har utarbeidet rapporten En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og  videregående opplæring på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.