Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Evolusjonspsykologi og individuelle forskjeller

– Forskningsgruppe ved Institutt for psykologi

Gruppens forskningsaktivitet dekker både evolusjonspsykologi og mer tradisjonelle perspektiver innen kognitiv-, sosial-, og ikke minst personlighetspsykologi.

Gruppens forskning omfatter blant annet:

  • kjønnsforskjeller og individuelle forskjeller i seksualatferd, partnerpreferanser, bruk av seksuelle strategier og taktikker
  • personlighet og individuelle forskjeller knyttet til affekt, helse, søvn, arbeid og hvile, og
  • konsumentatferd


Temaer inkluderer blant annet:

  • Grunnforskning på sexatferd, partnervalg, partnerkonflikter og effekter av hormoner for disse, inkludert prevensjon, menstruasjonssyklus og oxytocin.
  • Grunnforskning på utbredelse, mekansimer bak, seksuell risikoatferd og helsekonsekvenser (inkludert depresjon) av seksuell trakassering hos videregående elever, og lærere.
  • Grunnforskning på søvn, nattarbeid, personlighet, melatonin og helsekonsekvenser
  • Teoretisk grunnforskning på psykopatologiens evolverte natur
  • Personlighetspsykologisk grunnforskning

Vi er Norges eneste forskningsgruppe med hovedfokus på evolusjon og menneskers atferd. Selv om gruppens medlemmer har publikasjoner på så forskjellige områder som individuelle forskjeller, krig, musikk, psykiske lidelser, lek, statsvitenskap og ferieatferd fra et evolusjonært perspektiv, så er det spesielt tema knyttet til partnervalg, sexatferd og seksuell konkurranse/sjalusi/trakassering som har vært hovedfokus for gruppens evolusjonspsykologiske samarbeid. Vi har hatt storheter innen evolusjonspsykologien som David Buss, Steven Gangestad og Robert Kurzban på besøk siste året, noe som har vært svært inspirerende for gruppen. Vi har forskningssamarbeid med deres forskningsmiljøer. Vi samarbeider også med det Brasilianske evolusjonspsykologimiljøet som arrangerer årets verdenskonferanse i evolusjonspsykologi HBES2014 i Natal, Brasil.

Gruppens medlemmer har ansvar for undervisning i både psykologisk forskningsmetode (både kvalitativ og kvantitativ), kognitiv psykologi og sosialpsykologi, og flere av medlemmene underviser i personlighetspsykologi.
Gruppen veileider master- og hovedoppgaver innen alle temaene over, men også innen klinisk psykologi.

Gruppen har siden 2005 hatt diskusjonsmøter med studentdeltakelse, og er dermed det eldste nåværende debattforumet mellom studenter og ansatte ved instituttet. Det er mulig for alle å komme på disse møtene, men møtene annonseres hovedsakelig gjennom gruppens Facebookside.

Medlemmer

 

 

Forskningsrapport

Rapport utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet:

Mons Bendixen * Leif Edward Ottesen Kennair * Trond Viggo Grøntvedt -
En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og  videregående opplæring