Institutt for psykologi

Evolusjonspsykologi og individuelle forskjeller

Ordsky. Illustrasjon.

Vi er Norges eneste forskningsgruppe med hovedfokus på evolusjon og menneskers atferd med uttesting av evolusjonspsykologiske teorier og hypoteser. Gruppen forsker blant annet på seksuelle og romantiske relasjoner og konflikter, og psykisk helse.

I tillegg driver gruppen et større innovativt, anvendt og evidensbasert prosjekt basert på grunnforskning for å utvikle de første effektive virkemidlene mot faktisk seksuell trakasseringsatferd blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 

Gruppens medlemmer har ansvar for undervisning i både sosialpsykologi og personlighetspsykologi, samt klinisk psykologi og metodeemner på instituttets studieprogrammer. 

Gruppens forskning omfatter:

Grunnforskning:

  • Normal seksuell utvikling hos ungdom, inkludert milepæler og utforskning.
  • Kjønns-, individuelle-, og kulturelle forskjeller i partnervalg, grunner til sex, anger og negative følelser etter korttidsex, seksuell risikoatferd, og bruk at dating-apper.
  • Seksuell og relasjonell kommunikasjon og partnerkonflikter, inkludert sjalusi, tilgivelse, seksuell over- og underpersepsjon, selvpromotering og nedrakking, initiativ til sex, og flørting.
  • Effekter av hormoner for relasjoner og sexatferd, inkludert prevensjon, menstruasjonssyklus og oxytocin.
  • Utbredelse, mekanismer og helsekonsekvenser av seksuell trakassering blant ungdom.
  • Psykopatologiens evolverte natur (depresjon og angst)

Anvendt og innovativ forskning:

  • Intervensjoner mot seksuell trakassering blant elever i ungdomsskole og videregående opplæring basert på grunnforskningen over.

Fire hovedtemaer med tilhørende publikasjoner

1. Seksuell trakassering og helsekonsekvenser blant ungdom

2. Sjalusi og tilgivelse

3. Hormoner og seksuell og relasjonell atferd

4. Seksuell Anger

Diskusjonsmøter

Gruppen har siden 2005 hatt diskusjonsmøter med studentdeltakelse, og er dermed det eldste nåværende debattforumet mellom studenter og ansatte ved instituttet. Det er mulig for alle å komme på disse møtene, men møtene annonseres hovedsakelig gjennom gruppens facebookside.