Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

* Forskerutdanning og forskning
* Internasjonalisering av forskerutdanningen
* Koordinator for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
* Superbruker Bevisst
* Likestilling

Utdannelse

Mastergrad i engelsk, NTNU
Praktisk-pedagogisk utdanning, NTNU
Cand.mag. engelsk, historie og psykologi, NTNU m/emner fra HiA og UiT

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bailey, Jennifer Leigh; Lurås, Gro. (2007) The rhetoric of good and evil in American foreign policy. 2007.