Fakultet for medisin og helsevitenskap

Utdanning

Simulering, studenter behandler gutt

Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr et stort antall studier innen medisin og helsefag. Studiene omfatter mange studieprogram fra bachelor- til master- og ph.d.-nivå, en rekke profesjonsutdanninger, samt etter- og videreutdanninger. 

Studietilbud

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Sted År
Audiologi Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap Trondheim 3
Ergoterapi Gjøvik 3
Ergoterapi Trondheim 3
Fysioterapi Trondheim 3
Medisin Trondheim 6
Radiografi Gjøvik 3
Radiografi Trondheim 3
Sykepleie Gjøvik 3 (4)
Sykepleie Trondheim 3
Sykepleie Ålesund 3
Vernepleie Trondheim 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Sted År
Aktivitet og bevegelse Trondheim 2 (4)
Avansert klinisk sykepleie Ålesund 2 (4)
Barn og unges psykiske helse (siste opptak i 2017) Trondheim 4
Bevegelsesvitenskap Trondheim 2
Exercise Physiology Trondheim 2
Farmasi Trondheim 2
Folkehelse Gjøvik/Trondheim 2
Gerontologi (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helseinformatikk (deltidsstudium) Trondheim 4
Helsevitenskap (siste opptak i 2017) Trondheim 2 (4)
Klinisk helsevitenskap Trondheim 2
Klinisk sykepleie Gjøvik 2 (4)
Medisinsk MR-avbildning (deltidsstudium) Trondheim 4
Molecular Medicine Trondheim 2
Neuroscience Trondheim 2
Psykisk helse Trondheim 4 (2)
Psykisk helsearbeid (siste opptak i 2017) Trondheim 2
Global Health Trondheim 2


Lær mer om våre spesialiseringer innen helse og omsorg

Lær mer om våre ph.d-utdanninger

Kontakt

Spørsmål om våre studier? 
Send en e-post til studier@mh.ntnu.no

Studentservice

Ledelse

Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene

Jon Magnussenprodekan for masterutdanningene

Tore Romundstad, seksjonsleder for utdanningsseksjonen

For studenter ved fakultetet

Er du allerede student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap? Her finner du generell studieinformasjon.