Fakultet for medisin og helsevitenskap

Utdanning

Simulering, studenter behandler gutt

Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr et stort antall studier innen medisin og helsefag. Studiene omfatter mange studieprogram fra bachelor- til master- og ph.d.-nivå, en rekke profesjonsutdanninger, samt etter- og videreutdanninger. 

Studietilbud

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Sted År
Audiologi Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap Trondheim 3
Ergoterapi Gjøvik 3
Ergoterapi Trondheim 3
Fysioterapi Trondheim 3
Medisin Trondheim 6
Radiografi Gjøvik 3
Radiografi Trondheim 3
Sykepleie Gjøvik 3 (4)
Sykepleie Trondheim 3
Sykepleie Ålesund 3
Vernepleie Trondheim 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Sted År
Farmasi Trondheim 2
Folkehelse Gjøvik,Trondheim 2
Global Health Trondheim 2
Helseinformatikk  Trondheim 4
Klinisk helsevitenskap Trondheim 2
Klinisk sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 2 (4)
Medisinsk MR-avbildning  Trondheim 4
Molecular Medicine Trondheim 2
Neuroscience Trondheim 2
Physical Activity and Health Trondheim 2
Psykisk helse Trondheim 4 (2)

 

Utgående masterprogram som ikke lenger har opptak av nye studenter

Studieprogram Sted År
Aktivitet og bevegelse (siste opptak i 2018) Trondheim 2 (4)
Avansert klinisk sykepleie (siste opptak i 2018) Ålesund 2 (4)
Barn og unges psykiske helse (siste opptak i 2017) Trondheim 4
Bevegelsesvitenskap (siste opptak i 2018) Trondheim 2
Exercise Physiology (siste opptak i 2018) Trondheim 2
Gerontologi (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helsevitenskap (siste opptak i 2017) Trondheim 2 (4)
Klinisk sykepleie (siste opptak i 2018) Gjøvik 2 (4)
Psykisk helsearbeid (siste opptak i 2017) Trondheim 2


Lær mer om våre videreutdanninger og deltidsstudier innen helse og omsorg

Lær mer om våre ph.d-utdanninger

Kontakt

Spørsmål om våre studier? 
Send en e-post til studier@mh.ntnu.no

Studentservice

Ledelse

Prodekaner for utdanning: 

Seksjonsleder for utdanningsseksjonen
Thea Sofie Melhuus Hojem (konstituert)

For studenter ved fakultetet

Er du allerede student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap? Her finner du generell studieinformasjon.