Utdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Utdanning

Simulering, studenter behandler gutt

Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr et stort antall studier innen medisin og helsefag. Studiene omfatter mange studieprogram fra bachelor- til master- og ph.d.-nivå, en rekke profesjonsutdanninger, samt etter- og videreutdanninger. 

Studietilbud

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Sted År
Audiologi Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap Trondheim 3
Ergoterapi Gjøvik, Trondheim 3
Fysioterapi Trondheim 3
Medisin Trondheim 6
Radiografi Gjøvik, Trondheim 3
Sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 3
Vernepleie Trondheim 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Sted År
Farmasi Trondheim 2
Folkehelse Trondheim 2
Global Health Trondheim 2
Helseinformatikk  Trondheim 4
Helseledelse Ålesund 3,5
Jordmorfag Trondheim 2
Klinisk helsevitenskap Trondheim 2
Klinisk sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 2 (4)
Medisinsk bildeteknologi Trondheim 4
Molecular Medicine Trondheim 2
Neuroscience Trondheim 2
Physical Activity and Health Trondheim 2
Psykisk helse Trondheim 4 (2)

 

Utgående masterprogram som ikke lenger har opptak av nye studenter

Studieprogram Sted År
Aktivitet og bevegelse (siste opptak i 2018) Trondheim 2 (4)
Avansert klinisk sykepleie (siste opptak i 2018) Ålesund 2 (4)
Barn og unges psykiske helse (siste opptak i 2017) Trondheim 4
Bevegelsesvitenskap (siste opptak i 2018) Trondheim 2
Ergoterapi (siste opptak i 2019) Gjøvik 3
Ergoterapi (siste opptak i 2019) Trondheim 3
Exercise Physiology (siste opptak i 2018) Trondheim 2
Gerontologi (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (siste opptak i 2017) Gjøvik 4
Helsevitenskap (siste opptak i 2017) Trondheim 2 (4)
Klinisk sykepleie (siste opptak i 2018) Gjøvik 2 (4)
Medisinsk MR-avbildning (siste opptak i 2018) Trondheim 4
Psykisk helsearbeid (siste opptak i 2017) Trondheim 2
Radiografi (siste opptak i 2019) Gjøvik 3
Radiografi (siste opptak i 2019) Trondheim 3
Sykepleie (siste opptak i 2019) Gjøvik 3 (4)
Sykepleie (siste opptak i 2019) Trondheim 3
Sykepleie (siste opptak i 2019) Ålesund 3


Lær mer om våre videreutdanninger og deltidsstudier innen helse og omsorg

Lær mer om våre ph.d-utdanninger

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om våre studier? 
Send en e-post til studier@mh.ntnu.no

Studentservice

Ledelse

Ledelse

Prodekaner for utdanning: 

Seksjonsleder for utdanningsseksjonen
Thea Sofie Melhuus Hojem (konstituert)

For studenter ved fakultetet

For studenter ved fakultetet

Er du allerede student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap? Her finner du generell studieinformasjon. 

Eksamenspasient

Eksamenspasient

Vil du bidra til at det utdannes flere dyktige leger? Bidra som frivillig "pasient" under eksamen!