Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studieprogram

Simulering, studenter behandler gutt

Fakultetet tilbyr et stort antall helsefaglige studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor dette området.

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus År
Audiologi Tunga 3
Bevegelsesvitenskap Øya 3
Ergoterapi Gjøvik 3
Ergoterapi Tunga 3
Fysioterapi Tunga 3
Medisin Øya 6
Radiografi Gjøvik 3
Radiografi Øya 3
Sykepleie Gjøvik 3 (4)
Sykepleie Øya 3
Sykepleie Ålesund 3
Vernepleie Tunga 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus År
Aktivitet og bevegelse Tunga 2 (4)
Avansert klinisk sykepleie Ålesund 2 (4)
Barn og unges psykiske helse (deltidsstudium) Øya 4
Bevegelsesvitenskap Øya 2
Exercise Physiology Øya 2
Farmasi Øya 2
Gerontologi (deltidsstudium) Gjøvik 4
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (deltidsstudium) Gjøvik 4
Helseinformatikk (deltidsstudium) Øya 4
Helsevitenskap Øya 2 (4)
Klinisk helsevitenskap Øya 2
Klinisk sykepleie Gjøvik 2 (4)
Medisinsk MR-avbildning (deltidsstudium) Øya 4
Molecular Medicine Øya 2
Neuroscience Øya 2
Psykisk helsearbeid Øya 2
Public Health Øya 2


Lær mer om våre spesialiseringer innen helse og omsorg

Lær mer om våre ph.d-utdanninger

Kontakt

Spørsmål om våre studier? 
Send en e-post til studier@mh.ntnu.no

Studentservice

Ledelse

Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene

Jon Magnussenprodekan for masterutdanningene

Tore Romundstad, seksjonsleder for utdanningsseksjonen

For studenter ved fakultetet

Er du allerede student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap? Her finner du generell studieinformasjon.