Utdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Utdanning

Studenter med anatomisk modell av hjerte
Foto: Geir Mogen / NTNU 

Fakultet for medisin og helsevitenskap tilbyr et stort antall studier innen medisin og helsefag. Studiene omfatter mange studieprogram fra bachelor- til master- og ph.d.-nivå, en rekke profesjonsutdanninger, samt etter- og videreutdanninger. 

Studietilbud

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Sted År
Audiologi Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap Trondheim 3
Ergoterapi Gjøvik, Trondheim 3
Fysioterapi Trondheim 3
Medisin Trondheim 6
Paramedisin Gjøvik 3
Radiografi Gjøvik, Trondheim 3
Sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 3
Vernepleie Trondheim 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Sted År
Farmasi Trondheim 2
Folkehelse Trondheim 2
Global Health Trondheim 2
Helseinformatikk  Trondheim 4
Helseledelse Ålesund 3,5
Jordmorfag Trondheim 2
Klinisk helsevitenskap Trondheim 2
Klinisk sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 2 (4)
Medisinsk bildeteknologi Trondheim 4
Molecular Medicine Trondheim 2
Neuroscience Trondheim 2
Physical Activity and Health Trondheim 2
Psykisk helse Trondheim 4 (2)


Lær mer om våre videreutdanninger og deltidsstudier innen helse og omsorg

Lær mer om våre ph.d-utdanninger

Spørsmål om våre studier? 

Spørsmål om våre studier? 

  studier@mh.ntnu.no

  +47 73 55 11 00 

Ledelse

Ledelse

Prodekaner for utdanning: 

Seksjonsleder for utdanningsseksjonen
Ida Marie Bruun Jacobsen (konstituert)

For studenter ved fakultetet

For studenter ved fakultetet

Er du allerede student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap? Her finner du generell studieinformasjon. 

Eksamenspasient

Eksamenspasient

Vil du bidra til at det utdannes flere dyktige leger? Bidra som frivillig "pasient" under eksamen!