Utdanning

Fakultet for medisin og helsevitskap

Utdanning

Studenter med anatomisk modell av hjerte
Foto: Geir Mogen / NTNU 

Fakultet for medisin og helsevitskap tilbyr eit stort tal studiar innan medisin og helsefag. Studiane omfattar mange studieprogram frå bachelor- til master- og ph.d.-nivå, ei rekkje profesjonsutdanningar, og dessutan etter- og vidareutdanningar.

Studietilbod

For søkjarar frå vidaregåande skule
Studieprogram Stad År
Audiologi Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap - Bachelorstudium Trondheim 3
Bevegelsesvitenskap - Årsstudium Trondheim 1
Ergoterapi Gjøvik, Trondheim 3
Fysioterapi Trondheim 3
Medisin Trondheim 6
Paramedisin Gjøvik 3
Radiografi Gjøvik, Trondheim 3
Sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 3
Vernepleie Trondheim 3

 

For søkjarar med bachelorgrad
Studieprogram Stad År
Avansert klinisk allmennsykepleie Gjøvik, Ålesund 2
Farmasi Trondheim 2
Folkehelse Trondheim 2
Global Health Trondheim 2
Helseinformatikk  Trondheim 4
Helseledelse Ålesund 3,5
Helsesykepleie Trondheim, Ålesund 2
Jordmorfag Trondheim 2
Klinisk helsevitenskap Trondheim 2
Klinisk sykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 2 (4)
Medisinsk bildeteknologi Trondheim 4
Molecular Medicine Trondheim 2
Neuroscience Trondheim 2
Physical Activity and Health Trondheim 2
Psykisk helse Trondheim 4 (2)
Spesialsykepleie Gjøvik, Trondheim, Ålesund 2


Lær meir om videreutdanningane og deltidsstudiar innan helse og omsorg

Lær meir om våre ph.d-utdanningar

Spørsmål om studiane våre? 

Spørsmål om studiane våre? 

  studier@mh.ntnu.no

  +47 73 55 11 00 

Leiing

Leiing

Prodekan for utdanning: Toril Forbord

Seksjonsleiar for utdanningsseksjonen
Hanne Almås

For studentar ved fakultetet

For studentar ved fakultetet

Er du allereie student ved Fakultet for medisin og helsevitskap? Her finn du generell studieinformasjon. 

Eksamenspasient

Eksamenspasient

Vil du bidra til at det blir utdanna fleire dyktige legar? Bidra som frivillig "pasient" under eksamen!