Vernepleie

Vernepleie

Bachelor i vernepleie

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 100
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
HSGVEB, Fri Jul 12 22:29:01 MEST 2024 | B3

Ønsker du å skaffe deg kompetanse til å gi helsehjelp og jobbe med helsefremming? Kan du tenke deg å bistå personer med funksjonsnedsettelser gjennom tilrettelegging av miljøet, for å fremme deltakelse og livskvalitet?

Som vernepleier kan du sammen med andre yrkesgrupper bidra til å fremme mulighetene for at personer med funksjonsnedsettelser kan leve gode liv.

Bachelor i vernepleie kvalifiserer deg til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.

Som vernepleier bidrar du til å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet hos personer med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jfr. 48.2.

Les mer om hva du lærer

Som vernepleier kan du arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer som bor hjemme, på sykehjem eller har behov for habilitering eller rehabilitering.

Vernepleiere arbeider også i spesialisthelsetjenesten, med personer som har psykiske helseutfordringer eller rusmiddelavhengighet.

Les mer om jobbmulighetene

Bachelor i vernepleie holder til på campus Øya, sentralt i Trondheim. De fleste studentene benytter de mange lesesalene på Øya, til lesing og jobbing med studiene.

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) har også mange ulike tilbud til deg som er student i Trondheim.

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i vernepleie er et fulltids studium over 3 år. Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Bachelor i vernepleie består av emner knyttet til følgende kompetanseområder:

 • Profesjon, etikk og samarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Helsefremming og helsehjelp
 • Inkludering, deltakelse og rettigheter
 • Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

I løpet av studiet vil du gjennomføre fire spennende og lærerike perioder med klinisk praksis i spesialist- og kommunehelsetjeneste. Du må regne med at en del av praksisstudiene gjennomføres utenfor nærområdet til ditt studiested.

Utenlandsopphold

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i vernepleie kan ta teoriemner og praksisemner ved Augsburg Universitet i fjerde semester, og dra på utvekslingsopphold i praksis i sjette semester.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak på Samordna opptak sine nettsider.

For å kvalifisere til opptak må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole.

Du kan også søke på grunnlag av realkompetanse, hvis du er 25 år eller eldre. Da er søknadsfristen 1. mars.

Poenggrenser fra tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om vernepleiestudiet? Eller trenger du hjelp med utdanningsplaner, fagvalg, eller har spørsmål om jobbrelevans?

Kontakt oss:
Besøksadresse: Olav Kyrres gate 9, MTFS rom 1.419
Åpningstid: mandag - fredag kl 08:00-14:30

Du kan også kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no

Kontakt og veiledning