Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Lek og læring

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Vernepleier

Om vernepleie

Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 40.5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Videre studier

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

Studieplanen for bachelor i vernepleie endres fra studieåret 2020/2021. Ny studieplan vil bli publisert her innen februar 2020.


Studieveiledning 

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet. 


Studiemiljø

Her finner informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen vernepleie. 

06 des 2019

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: HSGVEB
  • Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
  • Studiepoeng: 180.0
  • Studiekode opptak: 194 060
  • Anvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.