Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Velkommen til vernepleierstudiet! Her er program for immatrikuleringsdagen 14. august 2018:

  • Kl. 09:30: Velkomstarrangement for alle nye studenter ved NTNU skjer på Gløshaugen på plena bak Hovedbygningen.
  • Ca. kl. 10:30: Det vil være satt opp gratis busser fra Gløshaugen til campus Tunga. Faddere vil vise vei.
  • Kl. 12:00: Immatrikulering med velkomstmøte for nye vernepleierstudenter i auditoriet i 1. etasje i Tungasletta 2 på campus Tunga. Der vil dere bli tatt imot av ansatte ved utdanningen. Det vil bli presentasjon av studiet og ansatte og praktisk informasjon om de første studiedagene. Enkel servering.

Det er obligatorisk å delta på immatrikulering på campus Tunga kl. 12.00.

Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du si fra om det ved å sende en e-post til studier@iph.ntnu.no. Etter velkomstmøtet kan de som ønsker det bli med fadderne på fadderukeprogrammet.

Oppstartsukene

I de første studieukene (uke 33 og 34) vil være en blanding av faglig introduksjon, praktisk studieinformasjon og obligatorisk HMS-undervisning og brannvernkurs. Det meste av undervisningen foregår på campus Tunga.

Fadderordningen Quak

Fadderordningen Quak står for sosiale arrangementer på ettermiddag og kveldstid. Det er stort sett studenter som begynner på andre studieår av vernepleierutdanningen som er faddere for nye vernepleierstudenter. Alle får sin egen faddergruppe hvor de kan bli kjent med andre studenter i sitt studiemiljø. Vernepleierutdanningen har sin egen linjeforening som heter VIVENTIBUS. Fadderne kan fortelle mer om linjeforeningen. Mer informasjon om fadderuka finnes på quak.no.

Timeplan og Blackboard

All informasjon om undervisning, pensumlitteratur og studieaktiviteter vil du finne i NTNUs e-læringsverktøy Blackboard.

For å få tilgang til Blackboard er det viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på StudentWeb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Mer informasjon om dette finner du på vår nettside for nye studenter ved NTNU.

De første dagene på studiet vil du også få informasjon om timeplan og aktiviteter når du møter opp på campus.

MRSA og tuberkulosestatus

For alle studenter som har pasientkontakt kreves en dokumentasjon på  MRSA og tuberkulosestatus. Praksis i vernepleierutdanningen vil innebære pasientkontakt ved helseinstitusjoner. NTNU må derfor ha dokumentasjon på din MRSA- og tuberkulosestatus. Mer informasjon om dette vil du få ved studiestart.

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene: Ny student: Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge

Campus Tunga

Vernepleierutdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til. På campus finner du blant annet leseplasser, bibliotek, bokhandel og kantine i tillegg til undervisningsrom og kontorer for ansatte.

Bussforbindelse fra Trondheim sentrum til campus: Buss nr. 18 til holdeplass «Iskremfabrikken».

Informasjon om kollektivtransport: Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging i studiehverdagen eller på eksamen er det viktig å ta kontakt med en rådgiver eller studieveileder så snart som mulig. Du finner informasjon og kontaktinformasjon på NTNUs nettsider om tilrettelegging. Her er en video om tilrettelegging som kanskje kan være nyttig for deg.

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest. Du finner informasjon og lenke til hvordan du skal søke på NTNUs nettside politiattest.

Politiattest uten merknad skal leveres ved studiestart til studiekonsulent for vernepleierutdanningen, Tungasletta 2 rom A301/A302.

Politiattester med merknader sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU postboks 8905, 7491 Trondheim

Om vernepleie

Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kreves politiattest

Søknadsfristen er 15.april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studieveiledning 

Har du spørsmål om vernepleiestudiet, kontakt studieveiledere ved Institutt for psykisk helse

Epost: studier@iph.ntnu.no

Besøksadresse: Tungasletta 2, A-301/A-302. Åpningstid: mandag - fredag kl 08:00-14:30

Les mer om Studieveiledning for bachelor i vernepleie

Mon, 16 Jul 2018 13:36:44 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
Studieprogramkode: HSGVEB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 060
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2019. 

Søk om å delta

Student som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Geir Mogen/NTNU