Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Lek og læring

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Vernepleier

Om vernepleie

Bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim kvalifiserer deg til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger. Dette inkluderer mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrensene i 2020 var på 45,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 50,0 poeng i ordinær kvote.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Videre studier

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterprogram med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet, både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studiemiljø

Her finner informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen vernepleie. 


Kontakt

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet. 

17 des 2020

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: HSGVEB
  • Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194 060
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Trondheim

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona