Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Velkommen til studiestart 2017

16.august Immatrikulering

Studiestart er den 16. august.

  • Kl. 09:30: Immatrikulering på Gløshaugen (plena bak Hovedbygningen).

  • Ca. kl 10:30: Dere vil etter immatrikuleringen møte fadderne for å gå samlet nedover til Campus Øya. Her vil det bli en matbit med taler fra dekaner og underholdning.

  • Ca kl 13:30: Til slutt vil det være satt opp gratis busser til campus Tunga. Bussene vil gå ifra Gastrosenteret ved St. Olav. Når dere har kommet til campus Tunga vil dere bli samlet i klassen for å møte lærerne.

    Det er obligatorisk orienteringsmøte på Campus Tunga kl. 14.00. Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no

Dagen vil avsluttes ca. kl 15:00

Fadderuka

Alle nye studenter kan bli med på Fadderuka som arrangeres av Quak! Her vil alle få sin egen faddergruppe hvor du kan bli kjent med de andre i klassen.  

Mer informasjon om fadderuka

Mer informasjon om Quak!

Timeplan og Blackboard

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Nyttig å vite» og følg linken «Tips til hva du bør ordne de første dagene».

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.
Når du søker om politiattest velger du kategori "Studenter" og formål "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester".

Politiattest uten merknad skal leveres på immatrikuleringen 16. august på Campus Tunga.

Politiattest med merknad sendes senest 3 uker etter aksept av studieplassen til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

 

MRSA og TBC

Alle studenter må fylle ut egenerklæringsskjema som dere mottar på immatrikuleringen på Campus Tunga 16. august.

Tuberkuloseundersøkelse

Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA

Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene: Ny student: Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge

Buss til og fra NTNU: Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Campus Tunga

Utdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til.

Bussforbindelse: Iskremfabrikken (buss nr 18) og Tungasletta (buss nr 16 og 86).

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

Søke om særplass - praksisemne våren 2018 - søknadsfrist 15.09.17

Har du behov for geografisk særplass i forbindelse med praksis våren 2018 finner du informasjon og søknadsskjema på fakultetets nettside om praksis.

Søknadsfrist: 15. september 2017

Om vernepleie

Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kreves politiattest

Søknadsfristen er 15.april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2015-2016 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 38.3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45.2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter vernepleiere og det er varierte jobbmuligheter over hele landet.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt. Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studieveiledning 

Har du spørsmål om vernepleiestudiet, kontakt studieveiledere ved Institutt for psykisk helse

Epost: studier@iph.ntnu.no

Besøksadresse: Tungasletta 2, A-301   Åpningstid: mandag - fredag kl 08:00-14:30

Les mer om Studieveiledning for Vernepleie, Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fri, 20 Oct 2017 16:00:25 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
Studieprogramkode: HSGVEB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 060
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018.