Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Lek og læring

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12. august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim mandag 12.august. 

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Etter felles velkomstseremoni på Gløshaugen mandag 12.august, går det busser fra Gløshaugen til Tunga. Der har vi velkomstmøte for nye vernepleiestudenter i auditoriet i 1.etasje i Tungasletta 2. Du bli tatt i mot av ansatte ved utdanningen, og få en presentasjon av studiet og praktisk informasjon om de første studiedagene. 

Det er obligatorisk å delta på oppstartsmøtet på campus Tunga kl. 12.00. 

Fravær medfører tap av studieplassen. Ta kontakt med studiekonsulenten på mail: studier@iph.ntnu.no hvis du ikke har anledning til å komme denne dagen.   

Etter velkomstmøtet kan de som ønsker det bli med fadderne på fadderukeprogrammet. 

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere vernepleie. Kurset holdes på følgende dager:

 

Fadderuka

Bli med på Fadderuka - det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Tidligere i vinter ble fadderuka "Lingua" opprettet. Dette er en samling av alle linjeforeningene på Tunga, som har gått sammen om å arrangere en felles fadderuke. Her blir det, festival, fester og rebusløp! Å delta i fadderuken er en ypperlig mulighet for og bli kjent med studiet, skolen og dine medstudenter! 

Om du har noen spørsmål om fadderuka  kan du kontakte en av hovedfadderne på vernepleierutdanningen:

  • Johannes Kirksæther, tlf: 95455694 
  • Sofie Smedsrud, tlf: 97717052 

Følg Lingua på Facebook

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

Buss til og fra NTNU, campus Tunga

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Smittestatus (MRSA og TBC)

Egenerklæringsskjema for dette vil bli utdelt ved studiestart av studiekonsulent, kontor A301 eller kontor A302. Mer info om MRSA og TBC smittestatus

Politiattest

Studenter på vernepleie må levere politiattest ved studiestart. Denne leverer du enten i forbindelse med velkomstmøte/registrering mandag den 12.august, eller i løpet av de første ukene, senest 15.september, på kontor A301 eller kontor A302 på Tunga.

Politiattest med merknad sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N.Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Campus Tunga

Vernepleieutdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til. På campus finner du blandt annet leseplasser, bibliotek, bokhandel og kantine i tillegg til undervisningsrom og kontorer for ansatte. Fra 1.januar 2020 flytter vernepleieutdanningen til campus Øya. Ansatte ved utdanningen skal holde til i 4.etasje i Medisinteknisk forskningssenter, mens undervisningen vil foregå i flere av byggene på campus Øya. 

Om vernepleie

Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 40.5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Videre studier

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studieveiledning 

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet. 


Studiemiljø

Her finner informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen vernepleie. 

Tue, 26 Feb 2019 13:18:16 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
Studieprogramkode: HSGVEB
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 

  • 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
  • 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Søknadskode (Samordna opptak): 194 060

Sted: Trondheim, Tunga
NB! Bachelor i vernepleie er planlagt flyttet til Campus Øya i begynnelsen av 2020

Institutt for psykisk helseFakultet for medisin og helsevitenskap

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU