Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Om vernepleie

Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kreves politiattest

Søknadsfristen er 15.april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2015-2016 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 38.3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45.2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter vernepleiere og det er varierte jobbmuligheter over hele landet.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt. Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studieveiledning 

Har du spørsmål om vernepleiestudiet, kontakt studieveiledere ved Institutt for psykisk helse

Epost: studier@iph.ntnu.no

Besøksadresse: Tungasletta 2, A-301   Åpningstid: mandag - fredag kl 08:00-14:30

Les mer om Studieveiledning for Vernepleie, Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fri, 20 Oct 2017 16:00:25 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
Studieprogramkode: HSGVEB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 060
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for psykisk helse

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018.

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund