Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 20. april Søknadsfrist

Vernepleier

Om vernepleie

Bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim kvalifiserer deg til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl. 14;00

Opptaksgrensene i 2021 var på 44,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 50,3 poeng i ordinær kvote.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i barnehage og skole eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Videre studier

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterprogram med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet, både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studiemiljø

Her finner informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen vernepleie. 


Kontakt

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet. 

15 feb 2022

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: HSGVEB
  • Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194 060
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.