Vernepleie

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Vernepleie

Lek og læring

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Ditt første møte med studieprogrammet vil være i uke 34, altså en uke etter immatrikuleringen 10. august. I uke 34 gjennomfører vi en såkalt introduksjonsuke, der du får møte dine medstudenter og faglærere ved utdanningen. Målsettingen med introduksjonsuken er å ta godt imot deg som ny student, legge grunnlaget for opplevelsen av tilhørighet til studiet og ikke minst etablere gode sosiale og faglige relasjoner til dine medstudenter og faglærere.

Ikke alle detaljer er på plass ennå, men vi planlegger introduksjonsuken i form av fysiske møter mellom dere studenter og faglærerne. Vi planlegger vi tre fysiske samlinger:

17. august kl. 1400 – 1645

Dette er ditt første møte med faglærerne og studiekonsulentene ved vernepleierutdanningen. Her får du grunnleggende informasjon om det å være student hos oss, om høstens undervisning, og du vil allerede her få muligheten til å diskutere med dine medstudenter.

Sted for samlingen er auditoriet KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya.

Det er obligatorisk oppmøte denne dagen. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

18. august kl. 1215 – 1500

Denne dagen introduserer vi de første faglige arbeidsoppgavene til deg som ny student. Du vil få en introduksjon til veien til å bli en profesjonsutøver, og du vil bli kjent med Henrik, en fiktiv person vi vil bruke i undervisningen i det første studieåret.

Sted for samlingen er i KA12.

21. august kl. 1215 – 1500

Denne dagen er det undervisning.

Sted for undervisning er KA12.

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

For at du skal være klar for introduksjonsuken, må du lese informasjonen på lenken over grundig. Her er særlig de to første punktene viktig: 1) Registrer deg i Studentweb, og deretter 2) Aktiver din brukerkonto. Dette bør du gjøre innen onsdag 12. august, slik at systemet kan gjøre klar de nødvendige tilgangene du trenger til uke 34.

Når du gjort dette vil du få tilgang til din nye epostadresse som student ved NTNU, og e-læringssystemet Blackboard. Du trenger tilgang til begge deler ved oppstarten i introduksjonsuken (se over). 

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv

Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Trondheim

For de fleste studenter blir fadderuka annerledes i år, men vi har snudd og vridd og vendt på hodene våre og fått til et alternativt opplegg, slik at nye studenter skal bli kjent med sine medstudenter.

Første dag av fadderuka blir mandag 10. august. Etter felles immatrikulering og informasjon fra studentorganisasjonene skal de av dere som ønsker å delta i fadderuka, møte opp på parkeringsplassen ved Nidarosdomen klokken 16:00. Her vil fadderne stå med et stort banner hvor det står "Viventibus". Alle fadderne kommer til å være kledd i oransje t-skjorter hvor det står "Fadder vernepleie". Fadderstyret kommet også til å være tilstede og vil gå med svarte t-skjorter hvor det står "Fadderstyret vernepleie". Ikke vær redd for å henvende deg til noen av disse! Ved ankomst vil dere bli delt inn i forskjellige grupper, og faddergruppene vil deretter forklare opplegget for den kommende fadderuka i tillegg til viktig informasjon vedrørende kontaktpersoner i løpet av uka.

Ta gjerne kontakt med oss på vernepleierstudentenes linjeforening Viventibus.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Vernepleier

Om vernepleie

Bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim kvalifiserer deg til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger. Dette inkluderer mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrense i 2019: 41,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,2 poeng i ordinær kvote.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

En vernepleier arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen vernepleiere arbeider også i privat sektor.


Videre studier

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterprogram med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet, både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


Studieveiledning 

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@iph.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet. 


Studiemiljø

Her finner informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen vernepleie. 

23 jan 2020

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: HSGVEB
  • Gradsnavn: Bachelor i vernepleie
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194 060
  • Ansvarlig: Institutt for psykisk helse
  • Studiested: Øya, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.