Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Om audiologi

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.


Opptakskrav
Generell studiekompetanse. 

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Audiografen jobber som regel på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Audiografer jobber også ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og i ulike helsetjenester innen kommunene.

I følge Hørselshemmedes Landsforbund vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil derfor bli stort i årene som kommer.


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer.
Audiografstudiet er et fulltidsstudium som gir 180 studiepoeng. Hvert år tilsvarer 60 studiepoeng og er på 1. syklusnivå (bachelor) ifølge Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR).


Studieveiledning

Du kan også  kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i audiologi
Studieprogramkode: HSGAUB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 704
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo