Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12.august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim mandag 12.august. 

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Etter felles velkomstseremoni går det busser fra Gløshaugen til Tunga, der vi har velkomstmøte for nye audiologistudenter fra kl 12.15-14.00 i rom A118. Der vil du bli tatt imot av ansatte ved utdanningen, få registrert deg, få en presentasjon av studiet, omvisning på campus og praktisk informasjon om de første studiedagene. 

Det er obligatorisk å delta på oppstartsmøtet på campus Tunga kl. 12.15. 

Fravær medfører tap av studieplassen. Ta kontakt med studiekonsulenten på mail: studier@inb.ntnu.no hvis du ikke har anledning til å komme denne dagen.  

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere vernepleie. Kurset holdes på følgende dager:

Fadderuka

Bli med på Fadderuka - det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

Buss til og fra NTNU, campus Tunga

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Smittestatus (MRSA og TBC)

Egenerklæringsskjema for dette utleveres på oppmøtedag, 12.august, og leveres samme dag på Servicetorget i 2.etg i A-bygget på Tungasletta 2.

Mer info om MRSA og TBC smittestatus

Politiattest

Studenter på audiologi må levere politiattest. Denne leverer du i forbindelse med velkomstmøte/registrering mandag den 12.august, på Servicetorget i 2.etg i A-bygget på Tungasletta 2.

Politiattest med merknad sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N.Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Campus Tunga

Audiologiutdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til. På campus finner du blandt annet leseplasser, bibliotek, bokhandel og kantine i tillegg til undervisningsrom og kontorer for ansatte.

Om audiologi

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 39.0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten. 

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Som audiograf kan du jobbe på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Du kan også jobbe ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og i ulike helsetjenester innen kommunene.

I følge Hørselshemmedes Landsforbund vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil derfor bli stort i årene som kommer.


Videre studier

Med en bachelorgrad i audiologi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt.  


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer som gir 180 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet.


Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen audiologi. 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU

Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo