Audiologi

Audiologi

Bachelor i audiologi (audiograf)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
HSGAUB, Tue Apr 16 11:45:31 CEST 2024 | B3

Er du interessert i helsefag og teknologi? Har du lyst til å lære om hørsel, hvordan den testes og hvordan mennesker med hørselstap kan hjelpes?

Da er bachelor i audiologi ved NTNU i Trondheim noe for deg!

Audiologi er et sammensatt fagfelt. Med en bachelorgrad i audiologi har du kunnskap og ferdigheter innenfor realfag og teknikk, men også kommunikasjon og psykologi, samfunnskunnskap og vitenskapsmetoder.  

Etter fullført studie oppnår du den beskytta yrkestittelen audiograf, og kan starte i yrkeslivet som autorisert helsepersonell. En bachelorgrad er en grunnleggende akademisk grad som kan bygges på med master- eller doktorgradsstudier ved NTNU eller andre universitet eller høgskoler. 

Les mer om hva du lærer

Som audiograf kan du jobbe på sykehus eller ved private øre-nese-halsklinikker. Vanlige arbeidsoppgaver er hørselstesting av ulike slag, rådgivning og tilpasning av høreapparat.

Du kan også jobbe ved hjelpemiddelsentraler eller i NAV som rådgiver, hos leverandører av høreapparater og i bedriftshelsetjeneste.

Les mer om jobbmulighetene

Lurer du på hvordan livet som student på audiologutdanningen ved NTNU egentlig er? Sjekk ut NTNUstudent - NTNUs instagramkonto for studenter, og NTNUs studentblogg! Her treffer du blant andre Lina, som studerer audiologi her ved NTNU, Trondheim.

Ellers får du se hvordan studentene ved NTNU opplever livet som student, og du får også med deg noen tips og triks til ditt studentliv her. Du får også mulighet til å stille spørsmål til studentene som allerede går på utdanningen. 

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer som gir 180 studiepoeng.

Studiet er bygd opp på ideen om at du lærer det grunnleggende først, og at du utvider og fordyper dine kunnskaper utover i studiet.   

I studiet tilegner du deg kunnskap og ferdigheter gjennom ulike læringsaktiviteter som forelesninger, seminarer, laboratorieøvinger, ferdighetstrening og skriftlige og muntlige studentarbeid. Flere av læringsaktivitetene gjennomføres som et samarbeid mellom studenter. Ekstern praksis ved offentlige sykehus og private klinikker over hele landet er også en viktig del av studiet.  
 

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april.

Opptaksgrensen i 2021 var på 47,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 40,6 poeng i ordinær kvote.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning