Farmasi

Farmasi

Farmasi - masterstudium

NTNU / Geir Mogen

studyprogramme-autofacts-portlet

MFARMASI, Mon Jun 17 22:51:02 MEST 2024 | M2

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer? Da er master i farmasi noe for deg!

Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.

Under utdanningen lærer du hvordan legemidler utvikles, og hvordan farmasøytisk og farmakologisk kompetanse kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandling for ulike pasientgrupper.

Master i farmasi bygger videre på den brede farmasøytiske kunnskapen fra bachelorstudiet i farmasi. Du lærer om utvikling og produksjon av legemidler og legemiddelkjedens kvalitetskrav og systemer for kvalitetssikring. Du får inngående kjennskap til legemidlers kjemi, effekt og bivirkninger, praktisk bruk og terapistyring av legemidler i behandling av vanlig forekommende sykdommer.

Les mer om hva du lærer

De fleste farmasøyter arbeider i apotek med reseptekspedisjon og legemiddelveiledning. Med mastergrad i farmasi er du også kvalifisert til å ha faglig og administrativt lederansvar for et apotek.

Stadig flere jobber med klinisk farmasi i både kommune- og spesialisthelsetjenesten med blant annet kvalitetssikring og optimalisering av legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient.

Farmasøyter jobber også i viktige funksjoner innen legemiddelindustrien, for eksempel innenfor forskning og utvikling, klinisk utprøvning, produksjon og markedsføring av legemidler.

I tillegg kan farmasøyter jobbe i mer spesialiserte offentlige organer som Giftinformasjonen og Folkehelseinstituttet.

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter vært meget godt.

Les mer om jobbmulighetene

Master i farmasi holder til ved NTNUs campus på Øya i Trondheim, hvor du finner moderne undervisningsrom, lesesaler, IKT-utstyr og bibliotek.

Det tas opp ca. 20 studenter hvert år. De små studentkullene legger til rette for et godt og sammensveiset studiemiljø. Masterstudentene i farmasi har en egen studentforening som heter Antidot.

Les mer om studiemiljøet

Master i farmasi er et fulltidsstudium over to år som avsluttes med en masteroppgave på 52,5 studiepoeng.

I første studieår lærer du om farmasøytisk innovasjon, avansert farmasøytisk kjemi, legemiddeltilvirkning og kvalitetssystemer, samt medikamentell behandling av kreft. Du får en innføring i forskningsmetode og gjennomfører en to måneders obligatorisk praksis ved et av sykehusapotekene i Helse Midt-Norge.
For å kunne gjennomføre de obligatoriske praksisperiodene på et sykehusapotek må du ha gyldig norsk ID-kort, norsk pass eller pass fra hjemlandet. Uten gjennomført obligatorisk praksisperiode oppfylles ikke kravene til å kunne oppnå mastergraden.

Andre studieår er hovedsakelig dedikert til masteroppgaven, i tillegg til et emne om vitenskapsfilosofi og forskningsetikk, som sammen med forskningsmetoden fra første studieår, danner et viktig grunnlag for forskningsarbeidet i masteroppgaven.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

For å kvalifisere til opptak må du ha:

  • Bachelorgrad i farmasi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for autorisasjon som reseptarfarmasøyt i Norge.
  • Bachelorgraden må inneholde minst fire måneder veiledet apotekpraksis.
  • En gjennomsnittskarakter på C eller bedre i bachelorgraden din.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt dersom du har spørsmål om studiet.

Kontakt og veiledning