Farmasi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

Studenter på Bibliotek for medisin og helsefag ved NTNU. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 20. april Søknadsfrist

Farmasi

Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer? Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl. 14:00

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.


Jobbmuligheter

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt, både innenfor helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. 


Videre studier

Etter å ha fullført master i farmasi ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.


Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø. Vi holder til i moderne lokaler på Øya i Trondheim.


Utenlandsopphold

Du har mulighet til å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig hvis du synes dette høres interessant ut.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i farmasi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00.

Bilde

Bilde av studenter og veileder i laboratoriet.
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?