Farmasi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

Studenter på Bibliotek for medisin og helsefag ved NTNU. Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Farmasi

Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer? Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.


Jobbmuligheter

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt, både innenfor helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. 


Videre studier

Etter å ha fullført master i farmasi ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.


Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø. Vi holder til i moderne lokaler på Øya i Trondheim.


Utenlandsopphold

Du har mulighet til å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig hvis du synes dette høres interessant ut.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i farmasi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00.

Bilde

Bilde av studenter og veileder i laboratoriet.
Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?