Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

Velkommen til studiestart 2019

Studiestart er mandag 19. august 2019. Du finner mer informasjon om studiestart ved å klikke på lenken i overskriften.


Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer? Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.

Jobbmuligheter

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt, både innenfor helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Fullført master i farmasi kvalifiserer også for doktorgradsstudier (ph.d.).

Videre studier

Etter å ha fullført master i farmasi ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø. Vi holder til i moderne lokaler på Øya i Trondheim.


Bilde av studenter og veileder i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: MFARMASI
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i farmasi
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120.0
  • Adgangsbegrensning: Ja (20 plasser)
  • Anvarlig: Institutt for klinisk og molekylær medisin
  • Studiested: Øya, Trondheim
  • Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU