Farmasi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Farmasi

Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer? Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.

Farmasi - opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.

Farmasi - jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt, både innenfor helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Fullført master i farmasi kvalifiserer også for doktorgradsstudier (ph.d.).

Videre studier

Videre studier

Etter å ha fullført master i farmasi ved NTNU det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Farmasi - studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studiemiljø

Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø. Vi holder til i moderne lokaler på Øya i Trondheim.


Farmasi - studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00.

Bilde

Bilde av studenter og veileder i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona