Vil du være eksamenspasient?

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vil du være eksamenspasient?

Kommende eksamensdatoer:

På grunn av koronapandemien er det usikkert når vi vil kunne arrangere OSKE-eksamen med eksamenspasienter igjen. Mer informasjon vil komme når situasjonen endrer seg. 

Om å være eksamenspasient

Du kan bidra til at det utdannes flere dyktige leger ved NTNU!

For å kunne gjennomføre praktisk muntlig eksamen for medisinstudenter, trenger vi en stor gruppe frivillige personer som kan opptre som «pasienter». Vi trenger kvinner og menn i alle aldre. Vi søker kun etter friske personer. Du vil få god opplæring.

Medisinstudent som foretar en blodtrykksundersøkelse på en eksamenspasient. Eksaminator observerer i bakgrunnen.
Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

Innsatsen din vil bli belønnet med et Midtbykort pålydende kr 900,- for en hel dag, eller tilsvarende kompensasjon. I tillegg vil du få lunsj og kaffe/te.

Hvilke ferdigheter skal studentene testes i?

Studentene vil teste mange ulike typer ferdigheter på deg som eksamenspasient, for eksempel:

  • Lytte på hjerte
  • Undersøke lunger
  • Undersøke mage
  • Undersøke ledd (kne, hofte, skulder)
  • Ta opp en sykehistorie
  • Måle blodtrykk

Hvordan foregår en typisk eksamensdag?

Studentene forflytter seg fra stasjon til stasjon. Studentene har åtte minutter på hver stasjon. Eksamenspasienten er på samme stasjon hele dagen, sammen med en eksaminator.

I løpet av en eksamensdag vil en eksamenspasient møte mellom 30-35 studenter som skal gjennomføre eksamen. Eksamenspasienten skal ha lik oppførsel mot alle studentene.

Om eksamensformen OSKE

Eksamensformen som brukes heter OSKE, som står for «Objektiv, strukturert, klinisk eksaminasjon». I OSKE legges det stor vekt på læring av praktiske ferdigheter, undersøkelsesteknikker og pasientkontakt.

Denne typen eksamen er med på å sikre at medisinstudentene lærer seg viktige ferdigheter slik at vi kan være trygge på at de blir gode leger. OSKE tilbys som eksamensform på 1., 3. og 4. studieår. Fakultet for medisin og helsevitenskap innførte denne eksamensformen i 2015.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du noen spørsmål som du ikke finner svar på under «Ofte stilte spørsmål»?

Send en e-post til medisinstudiet@mh.ntnu.no så tar vi kontakt med deg så snart vi rekker!

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om det å være eksamenspasient

En eksamenspasient er en frivillig person som har fått opplæring i en bakgrunnshistorie eller sykdomshistorie, og hvor han/hun skal framstå som en pasient under eksamen for medisinstudenter. Vi trenger også reserver som kan steppe inn hvis eksamenspasienten blir syk.

Alle friske personer over 18 år som snakker godt norsk, kan melde sin interesse for å stille opp som eksamenspasient. Vi ønsker både kvinner og menn i alle aldre, og med ulik etnisk bakgrunn.

Det er ikke nødvendig å ha medisinsk bakgrunn.

Vi trenger personer som kan framstå som pasienter under muntlig praktisk eksamen, sånn at medisinstudentene får vist hva de har lært og kan bli vurdert ut fra sin prestasjon.

Du skal ikke være en skuespiller, men du skal framstå som en person med en gitt sykdomshistorie som du blir gjort kjent med på forhånd.

Det holdes et informasjonsmøte noen uker før eksamen. Etter en felles informasjonsdel, vil eksamenspasientene gå sammen i grupper med eksaminatorene for «sin» oppgave, og få informasjon om oppgaven og kan stille dem spørsmål.

Du vil få tilsendt informasjon om oppgaven i forkant av informasjonsmøtet, hvor det angis en sykdomshistorie samt informasjon om hva slags opplysninger du kan og ikke kan gi.

Du skal opptre så likt du kan, overfor alle studentene som skal undersøke deg.

Det er helt trygt å stille opp som eksamenspasient, og det er helt grunnleggende undersøkelser som vil bli foretatt, som du vil få informasjon om på forhånd.

Ja, studentene er informert om at det er friske, frivillige personer som deltar som eksamenspasienter.

Studentene blir testet i ulike oppgaver, for eksempel å lytte på hjertet, måle blodtrykk, undersøke mage eller ledd (kne, hofte, skulder osv). Det kan også være å ta opp en sykehistorie dvs stille deg spørsmål om sykdommen du angivelig har.

For noen typer undersøkelser kan det være nødvendig at du kun har på en singlet på overkroppen. For noen undersøkelser må du ha på shorts. Du vil I så fall få beskjed om dette på forhånd.

En OSKE-eksamen varer normalt 8.00-15.00.

OSKE-eksamen arrangeres flere ganger pr år; i januar, mai/juni, august og desember.

Du vil få et Midtbykort pålydende kr 900,- (eller tilsvarende honorar) for en dags innsats. Det samme får de som er reserver for eksamenspasientene.

Hvis du finner ut at du ikke ønsker å stille opp som eksamenspasient flere ganger, er det bare å gi oss beskjed så stryker vi deg fra lista.

Du vil få kaffe eller te, noe til kaffen samt lunsj, så du trenger ikke ta med matpakke. De som er reserve eksamenspasienter anbefales å ta med en bok, kryssord, håndarbeid eller lignende.