Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for utdanning ved fakultet for medisin og helsevitenskap fra 1.1.2017. Førstelektor fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2011).

Kommer fra, og bor på Skatval i Nord Trøndelag. Har utdanning og tidligere yrkeserfaring fra Oslo og Finnmark, men har jobbet på Høgskolen i Sør-Trøndelag i vitenskapelige- og ledende stillinger siden 1998.

Arbeidserfaring

 • Instituttleder, studieleder og programansvarlig, høgskolelektor og førstelektor på HiST og NTNU (1998–2016)

 • Fagutviklingssykepleier Nordkapp kommune (1994-1997)

 • Høgskolelærer Finnmark sykepleierhøgskole (1992-1993)

 • Avdelingssykepleier og sykepleier på Ullevål sykehus (1986-1992)

Utdanning

 • Master i helsevitenskap NTNU (2006)

 • Faglig pedagogisk veileder HiO (1992)

 • Bedriftsøkonom BI (1990)

 • Offentlig godkjent sykepleier Statens sykepleierhøgskole (1986)

 • Cand Mag (Grunnfag psykologi, grunnfag kriminologi, mellomfag sykepleie) (1986)

Kompetanse

 • Kunnskapsledelse

 • Sykepleie (generell sykepleie, sykepleie til pasienter med hjertesykdom og hjerneslag, legemiddelhåndtering, faglig og administrativ ledelse av sykepleie)

 • Undervisningsmetoder / læring i høyere utdanning (PBL, TBL, simulering, kliniske praksisstudier)

 • Fagutvikling i helsetjenesten

 • Sosioøkonomiske forhold og kvinnehelse (forskningsfelt)

Interesser

 • Friluftsliv og trening. Kajakk, telemarkskjøring og dykking

 • Bøker og film

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Platou, Toril Forbord. (2005) Langtidsoverlevere etter underlivskreft . sosioøkonomiske forhold og livskvalitet. Om kvinner og gynekologisk kreft Women and gynecological cancer.
 • Rannestad, Toril; Platou, Toril Forbord. (2005) Livskvalitet hos langtidsoverlevere. Om kvinner og gynekologisk kreft Women and gynecological cancer.