Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Studenter på bevegelsesvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12.august

Mandag 12.august er det felles velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Velkommen som ny student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap! 

Etter immatrikuleringsseremonien på Gløshaugen vil fadderne møte dere på Gløshaugen og følge dere til campus Øya, der det er et obligatorisk informasjonsmøte for nye studenter i bachelor i bevegelsesvitenskap. Møtet begynner kl 11.30, og holdes i auditoriet i Kvinne-barn-senteret

NB! Det er obligatorisk å delta på informasjonsmøtet på Øya, fravær medfører tap av studieplass. Ta kontakt med studiekonsulent på mail dersom du ikke har anledning til å komme denne dagen! 

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere bevegelsesvitenskap. Kurset holdes onsdag 28.august, til følgende tider:

  • Obligatorisk brannvernkurs med praktisk slukkeøvelse (bekledning etter været) kl. 08.15 - 10.00 i KA12 på Kunnskapssenteret, Øya
  • Obligatorisk HMS-forelesning kl. 10.15 - 12.00 i KA12 på Kunnskapssenteret, Øya

Fadderuka

Bli med på Fadderuka - det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Linjeforeningen ved Bevegelsesvitenskap heter CAF

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

Buss til og fra NTNU, campus Øya

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Utdannelsen i bevegelsesvitenskap holder til på campus Øya. Ulike lokaliterer ved campus  Øya kan bli benyttet, last ned vår kart-app MazeMap for å enklere finne frem på campus. 

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Timeplanen kan endres, slik at det er viktig å sjekke den ofte. 

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelor i bevegelsesvitenskap

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og rehabilitering? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap midt i blinken for deg! I bevegelsesvitenskap står mennesket og dets fysiske aktivitet sentralt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Du vil lære å anvende denne kunnskapen for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, sportslige prestasjoner og aktiv og sunn aldring.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 41.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Bevegelsesvitenskap er ikke en profesjonsutdanning som leder frem til et bestemt yrke, og vi anbefaler at du tidlig reflekterer over hva du ønsker å jobbe med etter utdanningen. Tidligere studenter har fått jobb innen idrettsbevegelsen, som trenere og ledere. I tillegg kan men få jobb innen offentlig forvaltning f. eks. som folkehelsekoordinator, behandling og rehabilitering i helsesektoren, eventuelt jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser. Mange går videre med et masterstudiet innen bevegelsesvitenskap, helsefag eller idrett.


Videre studier

Med en bachelorgrad i bevegelsesvitenskap kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.


Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studieveileder på mail: studier@inb.ntnu.no eller telefon (+47) 72 82 07 00 dersom du har spørsmål. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om hvordan det er å være student på bevegelsesvitenskap.  


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen bevegelsesvitenskap. 

Wed, 31 Jul 2019 09:15:03 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på