Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Studenter på bevegelsesvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Om bachelor i bevegelsesvitenskap

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og rehabilitering? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap midt i blinken for deg! I bevegelsesvitenskap står mennesket og dets fysiske aktivitet sentralt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Du vil lære å anvende denne kunnskapen for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, sportslige prestasjoner og aktiv og sunn aldring.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 41.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Bevegelsesvitenskap er ikke en profesjonsutdanning som leder frem til et bestemt yrke, og vi anbefaler at du tidlig reflekterer over hva du ønsker å jobbe med etter utdanningen. Tidligere studenter har fått jobb innen idrettsbevegelsen, som trenere og ledere. I tillegg kan men få jobb innen offentlig forvaltning f. eks. som folkehelsekoordinator, behandling og rehabilitering i helsesektoren, eventuelt jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser. Mange går videre med et masterstudiet innen bevegelsesvitenskap, helsefag eller idrett.


Videre studier

Med en bachelorgrad i bevegelsesvitenskap kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.


Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med vår studieveileder på mail: nora.ford@ntnu.no eller telefon (+47) 72 82 07 00 dersom du har spørsmål. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om hvordan det er å være student på bevegelsesvitenskap.  


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen bevegelsesvitenskap. 

Wed, 06 Mar 2019 12:45:57 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bevegelsesvitenskap
Studieprogramkode: BBEV
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist: 

  • 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
  • 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Søknadskode: 194 440

Sted: Trondheim, Øya
 

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskapFakultet for medisin og helsevitenskap