Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Studenter på bevegelsesvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

 

Om bachelor i bevegelsesvitenskap

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og rehabilitering? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap midt i blinken for deg! I bevegelsesvitenskap står mennesket og dets fysiske aktivitet sentralt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Du vil lære å anvende denne kunnskapen for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, sportslige prestasjoner og aktiv og sunn aldring.

Bevegelsesvitenskap er et studieprogram som passer for deg som er interessert i teoretisk, praktisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap. Bachelor i bevegelsesvitenskap legger godt til rette for deg som er innstilt på å ta videre utdanning på masternivå i flere forskjellige retninger. Du opparbeider deg en bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans både for helsevesenet og idretten. Denne kompetansen gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 bachelorstudenter hvert år. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Etter fullført bachelor i bevegelsesvitenskap vil du ha en bred kompetanse om menneskets kropp og fysiske aktivitet. Dette gir deg et godt grunnlag for videre studier på masternivå som er anvendbar på flere områder innenfor forebyggende helsearbeid og innen idretten. Dette inkluderer utvikling og anvendelse av nye teknologiske løsninger for fysisk aktivitet.

Bevegelsesvitenskap er ikke en profesjonsutdanning som leder frem til et bestemt yrke. Det er derfor viktig at du tidlig reflekterer over hva du ønsker å jobbe med etter utdanningen og tenker gjennom hvilken type jobb som passer dine interesser og som fremtidens samfunn har behov for.

Noen eksempler av jobber knyttet til menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og trening viser at muligheter er allsidige. Mange av våre studenter har fått jobb innen idrettsbevegelsen, som trenere og ledere, og noen har fått jobb innen offentlig forvaltning f. eks. som folkehelsekoordinator. Et annet arbeidsmarked er behandling og rehabilitering i helsesektoren, hvor motorisk testing og fysisk trening er vektlagt. Utdanningen kvalifiserer også for jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser. Mange går videre med et masterstudiet innen bevegelsesvitenskap, helsefag eller idrett.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder 
Nora Ford
E-post: nora.ford@ntnu.no
Tlf. 72 82 07 00

Wed, 26 Sep 2018 12:23:12 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bevegelsesvitenskap
Studieprogramkode: BBEV
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 440
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Challenge yourself