Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Studenter i bevegelsesvitenskap. Foto: Lena Knutli

Om bevegelsesvitenskap

Bevegelsesvitenskap er studiet av menneskets fysiske aktivitet. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Bevegelsesvitenskap passer for deg som er interessert i praktisk, teoretisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene er allsidige. Det er mange som får jobb innen idrettsbevegelsen, som trenere og ledere. Enkelte har fått jobb innen offentlig forvaltning. Et annet arbeidsmarked er behandling og rehabilitering i helsesektoren, hvor motorisk testing og fysisk trening er vektlagt. Utdanningen kvalifiserer også for jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder 
Nora Ford
E-post: nora.ford@ntnu.no
Tlf. 72 82 07 00

Mon, 30 Oct 2017 10:30:30 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bevegelsesvitenskap
Studieprogramkode: BBEV
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 440
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)