Bachelor i bevegelsesvitenskap

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium

Geir Mogen / NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 60
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BBEV, Sat Apr 13 14:19:31 CEST 2024 | B3

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og rehabilitering? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap midt i blinken for deg!

Bevegelsesvitenskap er et studieprogram som passer for deg som er interessert i teoretisk, praktisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap. Du opparbeider deg bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans både for helsevesenet og i idretten. Kompetansen gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå på Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, men også på andre studiesteder i Norge eller i utlandet.

Bachelor i bevegelsesvitenskap er et studieprogram som fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser i dagliglivet, både relatert til arbeidsliv og fritidsaktiviteter, samt bredde- og toppidrett. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Grunnleggende fagområder som anatomi, fysiologi, biomekanikk, motorikk og epidemiologi relateres til relevante spørsmål fra både helse- og idrettsperspektiv.

Det fokuseres på enkeltindivider og grupper på forskjellige prestasjonsnivå, i alle aldersgrupper og med ulik helsetilstand. Kunnskap om både individuelle og kollektive ferdigheter formidles gjennom teorier og resultater basert på vitenskapelige forskningsmetoder.

Les mer om hva du lærer

Etter studiet vil du ha bred kompetanse som gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå og er anvendbar på flere områder innenfor forebyggende helsearbeid, samt utnyttelse og utvikling av nye teknologiske løsninger i helsevesenet.

Mange av våre studenter har fått jobb innen idrettsbevegelsen som trenere og ledere. Noen har fått jobb innen offentlig forvaltning, for eksempel som folkehelsekoordinatorer.

Et annet arbeidsmarked er forebyggende arbeid og rehabilitering i helsesektoren, hvor motorisk testing og fysisk trening vektlegges. Utdanningen kvalifiserer også for jobber innen fitness-industrien og innen friluftsliv og naturopplevelser.

Les mer om jobbmulighetene

Lurer du på hvordan livet som student ved NTNU egentlig er? Sjekk ut NTNUstudent - NTNU sin instagramkonto for studenter, og NTNUs studentblogg! Her treffer du blant annet Marie som studerer bevegelsesvitenskap og andre studenter som forteller om sin hverdag som student ved NTNU. Du får også med deg noen tips og triks til ditt studentliv her. Du får også mulighet til å stille spørsmål til studentene som allerede går på NTNU.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogram i bevegelsesvitenskap er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år (6 semester). Studieprogrammet består av fem semester med obligatoriske innføringsemner og faglig fordypning, og ett semester med valgfrie emner.

Bachelor i bevegelsesvitenskap består av:

  • de obligatoriske innføringsemnene Examen Philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap (7,5 studiepoeng) og områdeemne (7,5 studiepoeng). 
  • en faglig fordypning i bevegelsesvitenskap på 135 studiepoeng, som består av 14 obligatoriske emner. 
  • et semester med valgemner på til sammen 30 studiepoeng. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap vil gi en liste over godkjente valgemner.

Samarbeid med St. Olavs hospital og Olympiatoppen

Undervisningen foregår på Øya sentralt i Trondheim. Her ligger både Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og St. Olavs hospital. Dette skaper et spennende miljø med samarbeid mellom universitetet og sykehuset.

I tillegg har bevegelsesvitenskap nær tilknytning med Senter for toppidrettsforskning (SenTIF), som er samlokalisert med Olympiatoppen på Granåsen.

Studiet har hovedsakelig undervisere fra NTNU, men bruker også eksperter fra Olympiatoppen og St. Olavs hospital.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere bevegelsesvitenskap på lavere nivå ved NTNU.

Tidligere poengrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2021 45,8 43,8
2020 47,3 43,9
2019 44.3 40.7
2018 44.7 41.1

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass det gjeldende året.

Les mer om opptak og opptakskrav

For å komme i kontakt med oss i studieadministrasjonen, send en melding via Informasjonstorget vårt i NTNU Hjelp. Der kan du finne nyttig informasjon og også booke tid hos en av våre studieveiledere.

Informasjonstorg for studenter ved INB (NTNU Hjelp)​​​​

Søkere og andre eksterne bes bruke studier@inb.ntnu.no som kontaktpunkt.

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Kontakt og veiledning