Fysioterapi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Fysioterapi

Om fysioterapi

Fysioterapeuter bidrar til at folk kan leve aktive og helsebringende liv. Fysioterapeuters spesialområde er kroppens bevegelsesmuligheter og deltakelse i bevegelse og aktivitet på ulike arenaer, og for alle aldersgrupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.  


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 52.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Som autorisert fysioterapeut (treårig bachelorgrad og ett års turnus) kan du blant annet jobbe med behandling, forebygging eller helsefremming på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, du kan jobbe med barn, unge, voksne eller eldre. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.,


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du lurer på noe om studieprogrammet. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeningerog hvordan Trondheim er som studentby. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen fysioterapi. 

 

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.