Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Fysioterapi

Om fysioterapi

Fysioterapeuter kan kropp og bevegelse. Kunnskap om kroppen sees i sammenheng med samfunn og miljø.

Gjennom kartlegging finner fysioterapeuten ut hvilke muligheter pasienter/brukere har til å bli bedre, gjennom behandling og trening. Fysioterapeuter arbeider også forebyggende. De gir råd og driver opplæring for å hindre helseskader.  


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet fysioterapeut kan du få offentlig godkjenning etter 1 års lønnet turnustjeneste. Det er varierte arbeidsmuligheter både innenfor det offentlige helsevesenet og i privat sektor. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.,

Første studieår skal gi studentene en forståelse for de grunnleggende elementer i fysioterapifaget - menneske, bevegelse og funksjon. 

I andre studieår skal studentene lære å undersøke, vurdere og gi fysioterapifaglige tiltak til mennesker med ulike funksjonsforstyrrelser i samsvar med faglig forsvarlig praksis. 

I tredje studieår legges det vekt på å se yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv, og det fokuseres på refleksjon og fagfordypning. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no
 

 

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fysioterapi
Studieprogramkode: HSGFTB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 703
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund