Fysioterapi

Fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 80
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
HSGFTB, Tue Apr 16 12:18:41 CEST 2024 | B3

Fysioterapeuter behandler mennesker, de arbeider forebyggende for å hindre sykdom eller skade og helsefremmende for å fremme god helse og livskvalitet. Fysioterapeuter arbeider med mennesker i alle aldre som har en sykdom, en skade, en funksjonsnedsettelse, eller behov for hjelp til endring i aktivitetsvaner eller livsstil. Vil du bidra til at mennesker kan leve aktive og helsebringende liv?

Fysioterapistudiet gir deg yrkeskunnskap i et samspill mellom teoretiske studier om kropp, helse og sykdom, praktiske ferdigheter i undersøkelser og kartlegging, i behandling, samhandling og tilrettelegging, og veiledet yrkesutøvelse gjennom praksis som fysioterapeut.

Gjennom studiet vil du også utvikles og bli utfordret som menneske, slik at du blir godt rustet til å arbeide med mennesker på en god, etisk og reflektert måte. Alt dette vil du tilegne deg gjennom varierte arbeidsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid, ferdighetstrening, feltarbeid, forelesninger og diskusjoner, kliniske praksisstudier i tillegg til selvstudier.

Som fysioterapeut vil du møte mange forskjellige mennesker, på mange forskjellige arenaer og i mange forskjellige livssituasjoner. I fysioterapistudiet utvikler du kompetanse og forståelse for hvordan du som fysioterapeut kan bidra til at enkeltpersoner, og større og mindre grupper i befolkningen, kan få et mer aktivt og helsebringende hverdagsliv.

Les mer om hva du lærer

Jobbmulighetene mange og varierte. Som autorisert fysioterapeut (treårig bachelorgrad og ett års turnus) kan du jobbe med behandling, rehabilitering og habilitering, med folkehelsearbeid, forebygging og helsefremming. Du vil kunne jobbe på mange ulike arenaer som kommunal helsetjeneste, på sykehus eller private bedrifter/organisasjoner, og med mennesker i alle aldre. Det er også muligheter for å jobbe innen idrett.

Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det.

Les mer om jobbmulighetene

Lurer du på hvordan livet som student på fysioterapistudiet ved NTNU egentlig er? Sjekk ut NTNUstudent på Instagram, og NTNUs studentblogg! Her treffer du blant andre Vilde, som studerer fysioterapi ved NTNU. Ellers får du se hvordan studentene opplever studentlivet, og få noen tips og triks til ditt studieliv ved NTNU. 

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i fysioterapi er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp).

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.

Les mer om studiets oppbygning

For å studere fysioterapi ved NTNU kreves generell studiekompetanse fra videregående skole.

Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Les mer om opptak og opptakskrav

For å komme i kontakt med oss i studieadministrasjonen, send en melding via Informasjonstorget vårt i NTNU Hjelp. Der kan du finne nyttig informasjon og også booke tid hos en av våre studieveiledere.

Informasjonstorg for studenter ved INB (NTNU Hjelp) 

Søkere og andre eksterne bes bruke studier@inb.ntnu.no som kontaktpunkt.

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Kontakt og veiledning