Fysioterapi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

  • Fysioterapistudenter gjør praktiske øvelser på hverandre. Bilde

  • Studenter på bachelor i fysioterapi ved NTNU i en praktisk undervisningssituasjon. Bilde

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 20. april Søknadsfrist

Fysioterapi

Om fysioterapi

Som fysioterapeut vil du kunne arbeide med helse på mange ulike arenaer og med mange ulike pasientgrupper/brukere.

Kropp, bevegelse og funksjon utgjør kjernekompetansen til fysioterapeuter og du kan som fysioterapeut behandle, jobbe forebyggende og helsefremmende, både individuelt og i grupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.

Som fysioterapeut jobber du også tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Fysioterapi er et bredt forskningsfelt, og mange fysioterapeuter tar videre utdanning som gir kompetanse til å kunne drive med forskning.


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl. 14:00

Opptaksgrense i 2021: 54,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 58,7 poeng i ordinær kvote.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Som autorisert fysioterapeut (treårig bachelorgrad og ett års turnus) kan du blant annet jobbe med behandling, forebygging eller helsefremming på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, du kan jobbe med barn, unge, voksne eller eldre. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 


Videre studier

Bachelor i fysioterapi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger, både ved NTNU og andre universiteter/høgskoler. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger og hvordan Trondheim er som studentby. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen fysioterapi. 


Kontakt

Vi ønsker at henvendelser til studieadministrasjonen går via NTNU Hjelp:


NTNU Hjelp for instituttets studenter

Søkere og andre eksterne bes bruke studier@inb.ntnu.no som kontaktpunkt.

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fysioterapodden

Fysioterapodden

Fysioterapodden er fysioterapiutdanningen sin egen podkast.

Redaksjonen består av ansatte og studenter tilknyttet bachelor i fysioterapi ved NTNU.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.