Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysioterapi

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering 14. august

Studiestart er den 14. august.

  • Kl. 09:30: Immatrikulering på Gløshaugen (plena bak Hovedbygningen).

  • Ca kl 11:30: Vil det være satt opp gratis busser til campus Tunga. Når dere har kommet til campus Tunga vil dere bli samlet i klassen for å møte lærerne.

    Det er obligatorisk orienteringsmøte på Campus Tunga kl. 12.00. Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du sende en e-post til studier@inb.ntnu.no

Fadderuka

Alle nye studenter kan bli med på Fadderuka som arrangeres av Quak! Her vil alle få sin egen faddergruppe hvor du kan bli kjent med de andre i klassen.  

Mer informasjon om fadderuka finner du her.

For studieprogrammene på Tunga er det fadderorganisasjonen Quak! som arrangerer fadderuka. Informasjon om Quak! finner du her.

Timeplan og Blackboard

Lenke til timeplan finner du her.

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Nyttig å vite» og følg linken «Tips til hva du bør ordne de første dagene».

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest uten merknad skal leveres på immatrikuleringen 14. august på Campus Tunga.

Politiattest med merknad sendes senest 3 uker etter aksept av studieplassen til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

MRSA og TBC

Alle studenter må fylle ut egenerklæringsskjema som dere mottar på immatrikuleringen på Campus Tunga 16. august.

Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Nyttig å vite

Campus Tunga

Utdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til.

Bussforbindelse: Iskremfabrikken (buss nr 18) og Tungasletta (buss nr 16 og 86).

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

 

Om fysioterapi

Fysioterapeuter bidrar til at folk kan leve aktive og helsebringende liv. Fysioterapeuters spesialområde er kroppens bevegelsesmuligheter og deltakelse i bevegelse og aktivitet på ulike arenaer, og for alle aldersgrupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.  


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Når du er ferdig med en treårig bachelorutdanning i fysioterapi venter ett års turnustjeneste, og deretter får du autorisasjon som fysioterapeut. Som autorisert fysioterapeut kan du arbeide på mange forskjellige arenaer, for eksempel på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, med behandling, forebygging eller helsefremming, med barn, unge, voksne eller eldre. Du har også mange muligheter til videreutdanning med fordypning og spesialisering innenfor de mange fagfeltene fysioterapeuter jobber med. Bachelorgraden gir deg mulighet for å søke opptak på ulike masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.,

Første studieår skal gi studentene en forståelse for de grunnleggende elementer i fysioterapifaget - menneske, bevegelse og funksjon. 

I andre studieår skal studentene lære å undersøke, vurdere og gi fysioterapifaglige tiltak til mennesker med ulike funksjonsforstyrrelser i samsvar med faglig forsvarlig praksis. 

I tredje studieår legges det vekt på å se yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv, og det fokuseres på refleksjon og fagfordypning. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no
 

 

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fysioterapi
Studieprogramkode: HSGFTB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 703
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2019. 

Søk om å delta

Student som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Geir Mogen/NTNU