Fysioterapi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte for bachelor i fysioterapi er mandag 10. august i rom AA101 på Campus Tunga.  Studentene blir delt i to grupper. Gruppe 1 møter klokken 10:00, mens gruppe 2 møter klokken 12:30. Du vil få beskjed om hvilken gruppe du tilhører nærmere studiestart.

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Fadderordningen Lingua inviterer deg til å bli med på fadderuka 2020, som arrangeres for alle studentene på NTNU Tunga. 

Vi vil selvfølgelig følge de anbefalingene og restriksjonene myndighetene gir med tanke på koronasituasjonen. Fadderuka 2020 vil derfor bli noe annerledes. Det vil likevel bli en fysisk fadderuke så godt det lar seg gjøre. Lingua har mange faddere og gleder seg til å ta imot deg og de andre nye studentene!

Følg gjerne Linga på Facebook og Instagram

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Hvis du har behov for tilrettelegging av din studiehverdag er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig etter at du har fått opptak.

Se gjerne også vår video om tilrettelegging.

Fysioterapi

Om fysioterapi

Som fysioterapeut vil du kunne arbeide med helse på mange ulike arenaer og med mange ulike pasientgrupper/brukere.

Kropp, bevegelse og funksjon utgjør kjernekompetansen til fysioterapeuter og du kan som fysioterapeut behandle, jobbe forebyggende og helsefremmende, både individuelt og i grupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.

Som fysioterapeut jobber du også tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Fysioterapi er et bredt forskningsfelt, og mange fysioterapeuter tar videre utdanning som gir kompetanse til å kunne drive med forskning.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrense i 2019: 52,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,8 poeng i ordinær kvote..

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Som autorisert fysioterapeut (treårig bachelorgrad og ett års turnus) kan du blant annet jobbe med behandling, forebygging eller helsefremming på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, du kan jobbe med barn, unge, voksne eller eldre. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 


Videre studier

Bachelor i fysioterapi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger, både ved NTNU og andre universiteter/høgskoler. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger og hvordan Trondheim er som studentby. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen fysioterapi. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du lurer på noe om studieprogrammet. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fysioterapodden

Fysioterapodden

Fysioterapodden er fysioterapiutdanningen sin egen podkast.

Redaksjonen består av ansatte og studenter tilknyttet bachelor i fysioterapi ved NTNU.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona