Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysioterapi

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12.august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim mandag 12.august. 

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Etter felles velkomstseremoni går det busser fra Gløshaugen til Tunga, der vi har velkomstmøte for nye fysioterapistudenter fra kl 12.00 -14.00 i rom BU102 på Tungasletta 2. Der vil du bli tatt imot av ansatte ved utdanningen, få registrert deg, få en presentasjon av studiet, omvisning på campus og praktisk informasjon om de første studiedagene. 

Det er obligatorisk å delta på oppstartsmøtet på campus Tunga kl. 12.00. 

Fravær medfører tap av studieplassen. Ta kontakt med studiekonsulenten på mail: studier@inb.ntnu.no hvis du ikke har anledning til å komme denne dagen.  

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere fysioterapi. Kurset holdes på følgende dager:

Fadderuka

Bli med på Fadderuka - det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

Buss til og fra NTNU, campus Tunga

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Smittestatus (MRSA og TBC)

Egenerklæringsskjema for dette utleveres på oppstartsdagen mandag 12.august, og leveres samme dag på Servicetorget i 2.etg i A-bygget på Tungasletta 2.

Mer info om MRSA og TBC smittestatus

Politiattest

Studenter på fysioterapi må levere politiattest. Denne leverer du i forbindelse med oppstartsdagen mandag den 12.august, på Servicetorget i 2.etg i A-bygget på Tungasletta 2.

Politiattest med merknad sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N.Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Campus Tunga

Fysioterapiutdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til. På campus finner du blandt annet leseplasser, bibliotek, bokhandel og kantine i tillegg til undervisningsrom og kontorer for ansatte.

Om fysioterapi

Fysioterapeuter bidrar til at folk kan leve aktive og helsebringende liv. Fysioterapeuters spesialområde er kroppens bevegelsesmuligheter og deltakelse i bevegelse og aktivitet på ulike arenaer, og for alle aldersgrupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.  


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 52.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Som autorisert fysioterapeut (treårig bachelorgrad og ett års turnus) kan du blant annet jobbe med behandling, forebygging eller helsefremming på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, du kan jobbe med barn, unge, voksne eller eldre. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.,


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du lurer på noe om studieprogrammet. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeningerog hvordan Trondheim er som studentby. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen fysioterapi. 

 

 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU