Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskapProfessor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte for master i klinisk helsevitenskap er mandag 17. august klokken 1230. Du skal møte opp på Campus Øya, ØHA11 i Øya Helsehus. Vi tar forbehold om endringer. 

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

Undervsningen starter tirsdag 18. august med emnet MH3000. Her vil det bli tilbud om øvingsgrupper på campus alle dager i uke 34.

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter.

Mer informasjon om fadderuka kommer senere.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Klinisk helsevitenskap - forside

Om klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU fokuserer på store grupper av pasienter som ofte har langvarige eller krevende forløp og representerer en betydelig samfunnsutfordring. Dette studiet har et klinisk og tverrfaglig fokus. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter til studieretning fedme og helse og 15 studenter til studieretning smerte og palliasjon. 


Jobbmuligheter

Uteksaminerte kandidater vil kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til stillinger innenfor helseadministrasjon, helseledelse, undervisning og forskning. 


Videre studier

Etter fullført master i medisinsk bildeteknologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen:

  • Fedme og helse 
  • Smerte og palliasjon

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveileder i hvis du har spørsmål om master i klinisk helsevitenskap.


Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i klinisk helsevitenskap ved NTNU?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i klinisk helsevitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk helsevitenskap forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.