Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap


Om master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen to studieretninger:


Hvorfor studere klinisk helsevitenskap?

Helsetjenesten er kompleks og mangfoldig. Kravene til dokumentasjon og evidens er økende, samtidig som utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi gjør at rommet for å behandle mennesker stadig utvides. Helsetjenestens handlingsrom avgrenses imidlertid av økonomiske og organisatoriske rammevilkår som i økende grad påvirker tilbudene i helsesektoren. Disse utviklingstrekkene danner utgangspunktet for det 2-årige masterprogrammet i klinisk helsevitenskap. Gjennom dette studiet vil du tilegne deg kompetanse som igjen kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis.

Professor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

Tue, 31 Oct 2017 14:01:25 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund