Klinisk helsevitenskap

Klinisk helsevitenskap

Klinisk helsevitenskap - masterstudium

NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MKLIHEL, Sat Jun 15 12:14:03 MEST 2024 | M2

Har du en bachelor og ønsker å ta en master for å styrke din kliniske kompetanse og tilegne deg kunnskap om tiltak som kan fremme god allmennhelse?

Masterprogram i klinisk helsevitenskap har både et klinisk og et tverrfaglig fokus. Hos oss kan du videreutvikle din kompetanse i et tverrfaglig studiemiljø, samtidig som du spesialiserer deg innenfor en av våre fem studieretninger.

Studiet er samlingsbasert og kan tas på deltid.

Studieprogrammet har ikke opptak i 2024 (studieåret 2024/2025).

Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU fokuserer på kunnskapsheving omkring store grupper av pasienter som ofte har langvarige eller krevende forløp og representerer en betydelig samfunnsutfordring.

Kravene til dokumentasjon og evidens i helsetjenesten er økende. Samtidig gjør utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi at mulighetene for behandling stadig utvides.

Master i klinisk helsevitenskap bidrar både til å styrke klinisk kompetanse og tiltak som kan fremme god allmennhelse, aktivitet og deltagelse og gode helhetlige pasient- og brukerforløp for ulike pasient- og brukergrupper.

Kandidater vil tilegne seg kompetanse som både kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis og som kan danne utgangspunkt for videre forskning og utviklingsarbeid.

Les mer om hva du lærer

Med en master i klinisk helsevitenskap, vil du kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til stillinger innenfor helseadministrasjon, helseledelse, undervisning og forskning.

Les mer om jobbmulighetene

Master i klinisk helsevitenskap har små kull, noe som gir grunnlag for et godt studiemiljø. Studentenes ulike fagbakgrunn og ulike innfallsvinkler beriker studiemiljøet.

Les mer om studiemiljøet

Master i klinisk helsevitenskap har et omfang på 120 studiepoeng, og tilbys på fulltid over to år (fire semester). Studiet er samlingsbasert og kan tas på deltid over fire år.

Masterprogrammet består av innføringsemne i klinisk helsevitenskap, studieretningsspesifikke fordypningsemner, felles metodeemner, Eksperter i team og en masteroppgave.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har ikke opptak i 2024 (studieåret 2024/2025).

Les mer om opptak og opptakskrav

Master i klinisk helsevitenskap er et samarbeid mellom tre institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i klinisk helsevitenskap.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om studier og opptak

Oversikt over ulike veiledningstilbud ved NTNU

Kontakt og veiledning