Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskapProfessor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Klinisk helsevitenskap - forside

Om master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen:

Tidligere har vi også hatt tilbud om fordypning i anvendt klinisk forskning. Denne studieretningen er nå lagt ned.


Hvorfor studere klinisk helsevitenskap?

Helsetjenesten er kompleks og mangfoldig. Kravene til dokumentasjon og evidens er økende, samtidig som utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi gjør at rommet for å behandle mennesker stadig utvides. Helsetjenestens handlingsrom avgrenses imidlertid av økonomiske og organisatoriske rammevilkår som i økende grad påvirker tilbudene i helsesektoren. Disse utviklingstrekkene danner utgangspunktet for det 2-årige masterprogrammet i klinisk helsevitenskap. Gjennom dette studiet vil du tilegne deg kompetanse som igjen kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.