Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskapProfessor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Klinisk helsevitenskap - forside

Om klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU fokuserer på store grupper av pasienter som ofte har langvarige eller krevende forløp og representerer en betydelig samfunnsutfordring. Dette studiet har et klinisk og tverrfaglig fokus. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 15 studenter til studieretning fedme og helse og 15 studenter til studieretning smerte og palliasjon. 


Jobbmuligheter

Uteksaminerte kandidater vil kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til stillinger innenfor helseadministrasjon, helseledelse, undervisning og forskning. 


Videre studier

Etter fullført master i medisinsk bildeteknologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen:

  • Fedme og helse 
  • Smerte og palliasjon

Studiemiljø

Hvordan er det å være masterstudent i klinisk helsevitenskap ved NTNU?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i klinisk helsevitenskap har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i klinisk helsevitenskap forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveileder i hvis du har spørsmål om master i klinisk helsevitenskap.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona