Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap


Om master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen to studieretninger:


Studiestart 2018

Studiestart er mandag 20. august. Dagen begynner med et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap klokken 1200, etterfulgt av et obligatorisk orienteringsmøte for master i klinisk helsevitenskap klokken 1330. Mer informasjon finner du på vår nettside om studiestart.


Hvorfor studere klinisk helsevitenskap?

Helsetjenesten er kompleks og mangfoldig. Kravene til dokumentasjon og evidens er økende, samtidig som utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi gjør at rommet for å behandle mennesker stadig utvides. Helsetjenestens handlingsrom avgrenses imidlertid av økonomiske og organisatoriske rammevilkår som i økende grad påvirker tilbudene i helsesektoren. Disse utviklingstrekkene danner utgangspunktet for det 2-årige masterprogrammet i klinisk helsevitenskap. Gjennom dette studiet vil du tilegne deg kompetanse som igjen kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis.

Professor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

Sun, 17 Jun 2018 13:59:34 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.