Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

Velkommen til studiestart 2019

12. august - Immatrikulering

Kl. 09.30 - Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak hovedbygningen på Gløshaugen (lenke til kart).
» Her finner du mer informasjon om programmet

kl. 12.00 - Offisiell oppstart for medisinstudenter

Immatrikuleringen del 2 for medisinstudenter er i auditorium KA11 i Kunnskapssenteret på Øya. Her blir du ønsket velkommen til medisinstudiet og blir registrert som ny student. 

Det er pliktig oppmøte på denne delen av immatrikuleringsdagen.

Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med oss, telefon: 72 82 07 00 eller e-post til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Kom igang som student

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Undervisningsstart

Mandag 19. august 2019.

Timeplan og Blakcboard

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under tips til hva du bør ordne de første dagene.

Studieinformasjon

På fakultetets nettside for studieinformasjon finner du alt du trenger i forbindelse med studiene. Her finner du lenke til timeplanen, eksamensinformasjon, læringsressurser og annen praktisk informasjon.

Nyttig å vite

Søk om politiattest

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet. Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. I søknaden velger du kategorien "studenter" og formål "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester".

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest leveres ved studiestart i resepsjonen i Kunnskapssenteret, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Politiattester med merknader skal sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt Nicolai Særsten, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Sending skal skje senest tre uker etter at du fikk beskjed om opptak.

Taushetserklæring

Som student ved medisinstudiet kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle medisinstudenter signere en taushetserklæring.

» Elektronisk taushetserklæringsskjema

Skal fylles ut innen 1. september 2019. Du vil ikke få tilgang til elektronisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Hepatitt B

Som ny student ved profesjonsstudiet i medisin er du pliktig å gå gjennom egenerklæringsskjemaet Vaksine mot hepatitt B.

» Elektronisk skjema for Hepatitt B

Skal fylles ut innen 1. september 2019. Du vil ikke få tilgang til elektronisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Informasjon om hepatitt B og vaksine vil også bli gitt under den obligatoriske HMS-opplæringen den 28. august.

Obligatorisk HMS-opplæring

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må delta på følgende:

Obligatorisk HMS-opplæring onsdag 28. august i auditorium KBA:

  • Brannvernkurs kl. 10.15-12.00 
  • Sikkerhetskurs kl. 13.15-16.00

Tuberkulose og/eller MRSA

Som student ved profesjonsstudiet i medisin må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål som avgjør om du skal testes for tuberkulose og/eller MRSA.

» Informasjon og egenerklæringsskjema

Utfylt skjemaet og evtuelle prøvesvar leveres ved studiestart.

Bli med på fadderuka

Linjeforeningen MF Placebo arrangerer fadderuker i forbindelse med studiestart. Dette er to uker med mye moro for en hver smak, og en fantastisk mulighet til å bli kjent med de nye klassekameratene dine. Mer informasjon om fadderukene finner du på hjemmesiden https://www.mfplacebo.no/

På grunn av personvernsreglene blir du ikke automatiske påmeldt, og hver enkelt må i år aktivt melde seg på fadderukene. Ved å melde deg på forplikter du deg ikke til noe, men uten påmelding vil du ikke bli tildelt faddergruppe. Påmeldingslenke kommer.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon 72 82 07 00 eller epost: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes).

Studieseksjonen finner du i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS).

Informasjon om opprykk

I år har vi så mange studenter som starter i 2. studieår, at det ikke er mulig å få innvilget søknad om opprykk på grunnlag av tidligere bestått medisinutdanning.

Vi godkjenner heller ikke opprykk til høyere studiekull.

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.

Som medisinstudiet ved NTNU vil du studere de første to studieårene i Trondheim sammen med resten av kullet på 135 studenter. Fra 3. studieår vil det være mulig å fortsette medisinstudiet ved NTNU Link Levanger. Link har 16 studieplasser som du kan søke deg til helt frem til våren 2. studieår. Hvis plassene ikke er fylt opp må du være forberedt på å bli trukket ut til å fullføre studiet i Levanger. Den eventuelle loddtrekningen skjer i vårsemesteret i 2. studieår.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 135 plasser, og opptaksgrensen i 2018 var  60,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enten på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.


Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring og andre studentaktiviserende læringsformer er viktige deler av studiemodellen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter

Fakta
Gradsnavn: candidata/candidatus medicinae (cand.med.)

Studieprogramkode: CMED
Studiepoeng: 360
Studiekode: 194 740
Adgangsbegrensning: Ja
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Sted: Trondheim, Øya. Levanger (Link)
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
 

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på