Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

To studenter undersøker et plastskjelett
Foto: Geir Mogen / NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om medisin

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.

Som medisinstudiet ved NTNU vil du studere de første to studieårene i Trondheim sammen med resten av kullet på 135 studenter.

Fra tredje studieår vil det være mulig å fortsette medisinstudiet ved NTNU Link Levanger. Link har 16 studieplasser som du kan søke deg til helt frem til våren i andre studieår. 

Hvis plassene ikke er fylt opp må du være forberedt på å bli trukket ut til å fullføre studiet i Levanger. Den eventuelle loddtrekningen skjer i vårsemesteret i andre studieår.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 155 plasser, og opptaksgrensen i 2019 var 61 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,3 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enten på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring og andre studentaktiviserende læringsformer er viktige deler av studiemodellen.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00 .

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Candidatus medicinae
 • Studiepoeng: 360
 • Studiekode opptak: 194 740
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Ansvarlig: Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona