Medisin

Medisin

Medisinstudiet

Geir Mogen / NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • ProfesjonsstudiumFulltid, 6 år
 • Studiested Gjøvik
  Ålesund
  Trondheim
  Levanger
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
CMED, Thu May 30 11:40:11 CEST 2024 | PR

Lurer du på hva som gjør at hjernen husker det du har lest? Eller hva som egentlig skjer med kroppen når feberen stiger? Vil du forske på Alzheimers sykdom eller fosterets utvikling?

Medisin er studiet av det friske og syke mennesket, og de faktorene som påvirker dette. Som medisinstudent vil du lære om hvordan kroppen normalt fungerer og hva som skjer ved sykdom. Legeyrket stiller høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, og vitenskapelig og profesjonell kompetanse.

Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU har opptak til fire forskjellige studiesteder: Trondheim, Levanger, Gjøvik og Ålesund. 

Alle studenter på medisinstudiet ved NTNU tar de to første studieårene i Trondheim.

Studenter med opptak til Levanger, Gjøvik og Ålesund følger et studieløp kalt NTNU Link fra og med tredje studieår.

Du lærer om hvordan kroppen er satt sammen, og hvordan den fungerer.

Du lærer om hvordan helsetjenestene er bygd opp, og hvordan loven regulerer legens arbeid og pasientenes rettigheter.

Du vil også lære at vi gjennom forskning får ny kunnskap om sykdomsprosesser og behandlinger, og om hvordan vi kan forebygge sykdom.

Les mer om hva du lærer

Medisinstudiet ved NTNU fører frem til graden cand.med. og autorisasjon som lege. 

Som lege kan du blant annet jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, i Forsvaret og innen medisinsk forskning.

Les mer om jobbmulighetene

Fra første dag på medisinstudiet vil du møte engasjerte medstudenter som gjør alt de kan for å skape et godt og inkluderende studiemiljø.

Linjeforeningen Placebo bidrar til det gode studiemiljøet, blant annet ved å arrangere fadderukene og en rekke andre sosiale aktiviteter hvert semester.

Les mer om studiemiljøet

Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU er et fulltidsstudium på seks år, som gir til sammen 360 studiepoeng.

Du vil gjennom hele studieløpet møte pasienter i reelle situasjoner på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper, og legger opp til aktiv deltagelse fra studentene. 

Tre tematiske områder, som vi kaller «tråder», går igjen i undervisningen gjennom hele studieløpet: 

 • Helsefremming og forebygging

 • Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet

 • Vitenskapelig kompetanse

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse og i tillegg følgende fag:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1 + 2

Registrer søknad

Registrer søknaden din på Samordna opptak sine sider.

Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse.

Du kan registrere søknaden fra 1. februar.

Les mer om opptak og opptakskrav

Studieveiledere ved Enhet for legeutdanning kan hjelpe deg med veiledning og spørsmål.

Send oss en e-post!

Kontakt og veiledning