Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

Velkommen til studiestart 2018

14. august - Immatrikulering

Kl. 09.30 - Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak hovedbygningen på Gløshaugen.
» Her finner du mer informasjon om programmet

kl. 13.00 - Offisiell oppstart for medisinstudenter

Immatrikuleringen del 2 for medisinstudenter er i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Øya. Her blir du ønsket velkommen til medisinstudiet og blir registrert som ny student. 

Det er pliktig oppmøte på denne delen av immatrikuleringsdagen.

Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med oss, telefon: 72 82 07 00 eller e-post til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Nyttig å vite

Hepatitt B

Som ny student ved profesjonsstudiet i medisin er du pliktig å gå gjennom egenerklæringsskjemaet Vaksine mot hepatitt B. Vennligst klikk på linken under, og send inn skjemaet (elektronisk) innen 1. september 2018.

https://survey.medisin.ntnu.no/machform/view.php?id=134366

Informasjon om hepatitt B og vaksine vil også bli gitt under sikkerhetskurset, som er obligatorisk.

Sikkerhetskurset er kl 10.15 onsdag 29. august i auditorium KBA.

Søk om politiattest

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet. Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. I søknaden velger du kategorien "studenter" og formål "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester".

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest leveres ved studiestart i resepsjonen i Kunnskapssenteret, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Politiattester med merknader skal sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt Nicolai Særsten, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Sending skal skje senest tre uker etter at du fikk beskjed om opptak.

 

Tuberkulose og/eller MRSA

Som student ved profesjonsstudiet i medisin må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål som avgjør om du skal testes for tuberkulose og/eller MRSA.

» Informasjon og egenerklæringsskjema

Skjemaet leveres ved studiestart.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon 72 82 07 00 eller epost: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes).

Studieseksjonen finner du i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS).

Studentregistrering og fadderuke

Kom i gang som student

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Søknad om opprykk

Har du allerede bestått første studieår av medisin ved UiT, UiB eller UiO?
På grunnlag av dette kan du søke om opprykk til 2. studieår på medisin ved NTNU. 

Forutsetning for å få innvilget opprykk er opptak på medisinstudiet ved NTNU og at det er ledig plass på 2. studieår.

Søknadsfrist er 1. august. Du vil ikke få tilgang til elektonisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.
» Søknadsskjema for opprykk til 2. studieår

Vi godkjenner ikke opprykk til høyere studiekull.

Undervisning

Undervisningsstart

Mandag 20. august 2018.

Obligatorisk HMS-opplæring

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må delta på følgende:

Obligatorisk HMS-opplæring onsdag 29. august i auditorium KBA:

  • Brannvernkurs kl. 10.15-12.00 
  • Sikkerhetskurs kl. 13.15-16.00

Taushetserklæring

Som student ved medisinstudiet kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle medisinstudenter signere en taushetserklæring.

» Elektronisk taushetserklæringsskjema

Skal fylles ut før 1. september. Du vil ikke få tilgang til elektronisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Timeplan og Blakcboard

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Kom i gang som student» og følg linken «Hva du må ordne de første dagene».

Studieinformasjon

På fakultetets nettside for studieinformasjon finner du alt du trenger i forbindelse med studiene. Her finner du lenke til timeplanen, eksamensinformasjon, læringsressurser og annen praktisk informasjon.

Bli med på fadderuka

Linjeforeningen MF Placebo arrangerer fadderuker i forbindelse med studiestart. Dette er to uker med mye moro for en hver smak, og en fantastisk mulighet til å bli kjent med de nye klassekameratene dine. Mer informasjon om fadderukene finner du på hjemmesiden https://www.mfplacebo.no/

På grunn av nye personvernsregler er du ikke automatiske påmeldt slik som før, og hver enkelt må i år aktivt melde seg på fadderukene. Ved å melde deg på forplikter du deg ikke til noe, men uten påmelding vil du ikke bli tildelt faddergruppe. Påmeldingslenke.

Har du noen spørsmål kan du sende mail til placebo-faddersjef@list.stud.ntnu.no

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.


Ny studieretning

Fra og med høsten 2018 starter ca 15 studenter på 3. studieår sine studier i Nord-Trøndelag.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 135 plasser, og opptaksgrensen i 2016 var  60,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enten på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.


Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring og andre studentaktiviserende læringsformer er viktige deler av studiemodellen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter

Fakta
Gradsnavn: candidata/candidatus medicinae (cand.med.)

Studieprogramkode: CMED
Studiepoeng: 360
Studiekode: 194 740
Adgangsbegrensning: Ja
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.