Arealkonsept for Campus NTNU

Arealkonsept for Campus NTNU

– NTNUs campusutvikling 2016 - 2025 fase 2

Rektoratet besluttet i oktober 2018 overordnede retningslinjer for utformingen av fremtidens areal ved NTNU.

Konseptene definerer hvilke egenskaper og kvaliteter arealer i campus må ha for å kunne bidra til at NTNU når sine mål.

Arealkonsept

Arealkonseptene beskriver hvilke behov som skal tilfredsstilles ved nybygg og ombygning. Som prinsipper og fordeling av arealkategorier på et overordnet nivå. Arealkonseptene inneholder prioriteringer mellom uliketyper funksjoner og areal, i tillegg til beskrivelser av hvordan sambruk og flerbruk av areal kan føre til at flere funksjoner og behov kan bli tilfredsstilt innenfor arealrammen. 

 

Vedlegg arealkonsept

Vedlegg arealkonsept

Illustrasjon sentralt knutepunkt

Illustrasjon av sentralt knutepunkt

Klikk for større bilde.

Illustrasjon relasjoner knutepunkt

Illustrasjon av relasjon mellom knutepunkt

Samarbeidspartnere