Arealkonsept for Campus NTNU

– NTNUs campusutvikling 2016 - 2025 fase 2

Forslag til arealkonsept for NTNU ble levert 1. juni 2018. Konseptene definerer hvilke egenskaper og kvaliteter arealer i campus må ha for å kunne bidra til at NTNU når sine mål.

Arealkonseptene beskriver hvilke behov som skal tilfredsstilles ved nybygg og ombygning. Som prinsipper og fordeling av arealkategorier på et overordnet nivå. Arealkonseptene inneholder prioriteringer mellom uliketyper funksjoner og areal, i tillegg til beskrivelser av hvordan sambruk og flerbruk av areal kan føre til at flere funksjoner og behov kan bli tilfredsstilt innenfor arealrammen. 

 

Forside - Arealkonsept for framtidens campus

Vedlegg arealkonsept

Vedlegg 1: Kunnskapsgrunnlag arbeidsplass

Vedlegg 2: Knutepunktsfunksjoner

Vedlegg 3: Kartlegging og utforsking

Klikk for større bilde.