Kvalitetsmål for bygg og utomhus

Kvalitetsmål for bygg og utomhus

NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus er et utviklingsprosjekt som skal utarbeide og sammenfatte overordna og generelle kvalitetsprinsipper for utvikling av våre bygg og utomhus på campus.

Prosjektet har som mål å fastlegge felles prinsipper og krav til NTNUs fremtidige universitetsbygg. Kvalitetsmålene skal være overordnede og konkrete og beskrive fremtidens generelle universitetsbygg. ​De skal gjelde for all utvikling, vedlikehold og oppgradering av NTNU sine campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.  

Særbehov

Kvalitetsmålene omhandler NTNUs særbehov utover standard, for blant annet arkitektur, bygningsstruktur, teknikk, akustikk, utomhus, logistikk og energi og miljø. Det er behov for å sammenstille, kvalitetssikre og videreutvikle NTNUs eksisterende kravsdokumenter til vår virksomhets behov over tid.  

Illustrasjon som viser kvalitetskrav som vurderes.

Campussamling er driver

NTNU campussamling med flytting av fagmiljøene på Dragvoll og midtbyen vil være en driver i dette arbeidet. For campussamling vil kvalitetsmålene være premissdokument til oppstart regulering, programmering og helhetlig prosjektering av nye bygg. Kvalitetsmålene vil altså være NTNUs prinsipper og perspektiv, for utvikling av campus uavhengig av gjennomføringsform​.  

10-års perspektiv

Prosjektet NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus startet opp 25.4. 2019.  NTNU Campusutvikling leder utvikling av kvalitetsprogrammets versjon 1.0 i samarbeid med NTNU Eiendom, NTNU Campusservice og aktuelle fagmiljøer på NTNU. Versjon 1.0 vil fungere som input til NTNUs strategiske Campusutviklingsplan og NTNU Campussamling innenfor et 10-års perspektiv.  

Det faglige arbeidet utføres i arbeidsgrupper med en bred sammensetning av fagressurser fra NTNU og rådgivende aktører. NTNU Eiendom og NTNU Campusservice har ansvar for videre utvikling og vedlikehold av målene.  

Rapport

Rapport

Kvalitetsmål bygg og utomhus (pdf)

Kvalitetsmålene foreligger i en utkastversjon per 4. februar 2020 som skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Sentralt samarbeidsforum (SESAM) og i dekanmøtet i løpet av første kvartal 2020.

Det er NTNU Eiendom som håndterer forankringsprosessen videre.

Fra workshop 2

Fra workshop 2 og kreativ arbeidsprosess. Foto: Christel Vindenes

Fra Workshop 2

Gruppepresentasjon på workshop 2 om arkitektur og bygningsstruktur. Foto: Christel Vindenes.