Kvalitetsmål for bygg og utomhus

Kvalitetsmål for bygg og utomhus

NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus understøtter de overordnede kvalitetsprinsippene og skal være førende for utvikling av våre bygg og anlegg på alle NTNUs campuser, både nye og eksisterende.

Kvalitetsmålene fastlegger felles prinsipper og mål for utvikling og forvaltning av NTNUs universitetsbygg og anlegg. Kvalitetsmålene skal være overordnede og konkrete og beskrive fremtidens generelle universitetsbygg. ​De skal gjelde for all utvikling, vedlikehold og oppgradering av NTNU sine campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Målene gjelder både små og store prosjekter, i et ti-års perspektiv.

 

Kvalitetstema

Kvalitetsmålene omhandler NTNUs særbehov utover standard, for blant annet arkitektur, bygningsstruktur, teknikk, akustikk, utomhus, logistikk og energi og miljø. Det er behov for å sammenstille, kvalitetssikre og videreutvikle NTNUs eksisterende kravsdokumenter til vår virksomhets behov over tid.  

Illustrasjon som viser kvalitetskrav som vurderes.

Campussamling er drivende

NTNU campussamling med flytting av fagmiljøene på Dragvoll og midtbyen vil være en driver i dette arbeidet. For campussamling vil kvalitetsmålene være premissdokument til oppstart regulering, programmering og helhetlig prosjektering av nye bygg. Kvalitetsmålene vil altså være NTNUs prinsipper og perspektiv, for utvikling av campus uavhengig av gjennomføringsform​.  

Fagressurser fra NTNU og rådgivende aktører

NTNU Campusutvikling har ledet arbeidet med utvikling av NTNUs kvalitetsmål i samarbeid med NTNU Eiendom, NTNU Campusservice og aktuelle fagmiljøer på NTNU. Eksterne rådgivere som Lusparken Arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, COWI, Asplan Viak og Multiconsult har bistått NTNU.

Prosjektet NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus del 1 ble godkjent av rektoratet i 2020, del 2 skal være ferdig mars 2021. Det faglige arbeidet utføres i arbeidsgrupper med en bred sammensetning av fagressurser fra NTNU og rådgivende aktører. NTNU Eiendom og NTNU Campusservice har ansvar for videre utvikling og vedlikehold av målene.  

Rapport

Rapport

Forside Kvalitetsmål bygg og utomhus

Kvalitetsmål bygg og utomhus - del 1 (pdf)

Kvalitetsmål del 1 retter fokus på forhold som påvirker bærekraft, organisering av byggene, byggehøyder, bysituasjon og uterom.

Kvalitetsmål del 2 er under utarbeidelse og er ventet ferdig mars 2021.