NTNU og SINTEF på Arendalsuka

– presenterer siste nytt fra kunnskapsfronten

Mandag 13. august

Den store fargedebatten

1100-1200 - Annen Etage, Langbryggen 3 

Medvirkende fra NTNU: Universitetslektor Kine Angelo

Arr. Moment.team


Tirsdag 14. august

Slik kan Norge bli Europas batteri – og samtidig skape arbeidsplasser og redde klimaet

09-1100 - MS Sandnes

Medvirkende fra NTNU: Leder for NTNU Energi Johan Hustad

Arr. NTNU, SINTEF


Den norske lederen – hva lærer studentene om partssamarbeid?

10.15-11.45 - MØR Biffhus

Medvirkende fra NTNU: Dekan ved Fakultet for økonomi Monica Rolfsen

Arr. LO og NHO - Hovedorganisasjonenes Fellestiltak


Endelig lunsj med Eva Grinde

11.00-12.00 - DN-teltet

Medvirkende fra NTNU: Prorektor for forskning Bjarne Foss

Arr. Dagens Næringsliv


Kostnadsoverskridelser i offentlige bygge- og anleggsprosjekter

12.00-13.15 - Arendals Sjømandsforening

Medvirkende fra NTNU: Forsker Morten Welde

Arr. Rådgivende Ingeniørers Forening, Stærk & Co


Norge er under angrep – digital sikkerhet i vår tid

  12.00–14.00 - MS Sandnes

Medvirkende fra NTNU: Leder for NTNU Digital Torbjørn Svendsen og instituttleder Nils Kalstad Svendsen

Arr. NTNU, SINTEF


Fremtidens mobilitetsløsninger

  14.00–16.00 - MS Sandnes

Medvirkende fra NTNU: Leder for NTNU Bærekraft Helge Brattebø og professor Anders Hammer Strømman

Arr. NTNU, SINTEF, KS


Kunstig intelligens – en nasjonal strategi (med Telenor)

14.00–15.00 - Telenors Arena

Medvirkende fra NTNU: Prorektor for forskning Bjarne Foss, direktør for NTNU Digital Torbjørn Svendsen, professor Gunnar Tufte.

Arr.  NTNU, SINTEF, Telenor


Teknologiske fremskritt – nøkkelen til det gode liv?

14.15-16.45 - Solsiden Brasserie

Medvirkende fra NTNU: Professor Ragnar Torvik

Arr. Samfunnsøkonomene


Kan lek i skolen forberede barna på fremtidens arbeidsliv?

16.30-18.00 - Telenors Arena

Medvirkende fra NTNU: Førsteamanuensis Maria Øksnes

Arr. Samfunnsøkonomene


Onsdag 15. august

Innovasjon i offentlig sektor – ja, det går an!     

10.30-12.00  - MS Sandnes

Medvirkende fra NTNU: Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Arrangør: SINTEF, Statsbygg

Hvordan skaper vi en inkluderende skole for alle elevene?

12.00-13.00  - Thon Hotel Arendal

Medvirkende fra NTNU: Professor Jan Tøssebro

Arrangør: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)


Hvordan realiserer vi fullskala CCS?

14.00-15.45  - Madam Reiersen

Medvirkende fra NTNU: Leder for NTNU Energi Johan Hustad

Arrangør: Norsk olje og gass, NHO, LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi


Foretaksmodellen i akademia – Første skritt på veien til skolepenger og privatisering?

14.14-15.00  - DN-teltet

Medvirkende fra NTNU: Prorektor for forskning Bjarne Foss

Arrangør: Morgenbladet, Dagens næringsliv


Fedre i barnevernet: En undervurdert ressurs?

15.30-17.30  - Clarion Hotel Tyholmen

Medvirkende fra NTNU: Førsteamanuensis Anita Storhaug

Arrangør: Bufdir


Digitale forretningsmodeller i havnæringene

16.30-18.00  - MS Sjøkurs

Medvirkende fra NTNU: Leder for NTNU Havrom Ingrid Schjølberg

Arrangør: NTNU, GCE NODE


Helseforsikring; vinn, vinn eller vinnere og tapere?

16.30-17.30  - Thon Hotel

Medvirkende fra NTNU: Professor Steinar Krokstad

Arrangør: Finans Norge


Økt verdiskaping innen livsvitenskap

19.00-20.30  - Thon Hotel

Medvirkende fra NTNU: Prorektor for nyskaping Toril Hernes

Arrangør: UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien (LMI), Inven2

Torsdag 16. august

8 helsetemaer – 26 deltakere: Hvor går norsk helsetjeneste?

09.00-18.00 - Thon Hotel

Medvirkende fra NTNU: Prodekan ved Fakultet for medisin og helse Jon Magnussen

Arr. Dagens Medisin


Er velferdsstaten truet av private aktører?

13.30-15.00 - Arendal kultur- og rådhus

Medvirkende fra NTNU: Professor Jørn Rattsø

Arr. Arendalsuka, LO, NHO, KS og Unio


Fremragende forelesere eller aktive studenter: Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

13.30-14.30 - Café Lindvedske Hus

Medvirkende fra NTNU: Prorektor for utdanning Anne Borg

Arr. NIFU


Hvorfor er det så vanskelig å kunnskapsbasere politikk- og tjenesteutvikling?

13.45-14.45 - NAV Arendal

Medvirkende fra NTNU: Rektor Gunnar Bovim

Arr. Arbeids- og velferdsdirektoratet


Clean desk, klart hode?

14.30-15.30 - Strand Café      

Medvirkende fra NTNU: Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Arr. Forskerforbundet


Toppmøte om forskning: Slik løser vi de store samfunnsutfordringene sammen

15.00–16.30 - MS Sandnes

Medvirkende fra NTNU: Rektor Gunnar Bovim

Arr. NTNU, SINTEF


Hvorfor EU-midler gjør Norge til et bedre samfunn

16.30-18.00 - UiA-teltet

Medvirkende fra NTNU: Rektor Gunnar Bovim

Arr. Norges forskningsråd, Universitetet i Agder


Vi bygger helse- og omsorgsbygg for milliarder, men hva vet vi egentlig om dem?

17.00–18.30 - MS Sjøkurs

Medvirkende fra NTNU: Prodekan Jon Magnussen, leder for NTNU Helse Magnus Steigedal og professor Aud Obstfelder

Arr. NTNU, SINTEF


Kroppsvæsker, torsk og humler. Invitasjon til akademisk pub med våre beste formidlere

19.00-20.30 - MS Sunnhordland

Medvirkende fra NTNU: Professor Berit Strand

Arr. Universitetet i Oslos forskningsformidlingskurs 'MNKOM', Universitetet i Oslo

Fredag 17. august

Forebygging av demens: Myter, fakta og gode eksempler

08.15-10.00 - Arendal kino

Medvirkende fra NTNU: Professor Geir Arild Espnes

Arr. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen


Morgendagens omsorgstjenester

10.30-12.00 - MS Sjøkurs

Medvirkende fra NTNU: Professor Aud Obstfelder

Arr. Senter for omsorgsforskning


NTNU på standplass

Plass nummer 135: Senter for omsorgsforskning presenterer forskningsaktiviteten sin.

Plass nummer 83: Test deg selv på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin stand.

Tirsdag 14/8 kl. 11.00-14.00 kan du teste om det er kroppen din eller deg som er eldst ved å ta CERG NTNU sin kondisjonsalderstest.

Arendalsuka logo

 

NTNU logo

  Logo sintef