Bakgrunn og aktiviteter

Om professor Helge Brattebø

Arbeidsområde:
Brattebø er professor i Industriell økologi, leder for NTNUs tematiske satsingsområde Bærekraft, og arbeidspakkeleder i Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer, ZEN.

Erfaring:
Brattebø er siv.ing. (1977) og dr.ing. (1983) fra NTH, og har bakgrunn blant annet som forsker ved vannrensegruppa NTH/SINTEF, overingeniør hos ingeniørfirmaet Reinertsen, og regionsjef hos tidligere Østlandskonsult (nå del av COWI). Han har arbeidet ved NTNU siden 1989, først som programkoordinator for strategiprosjektet Teknisk miljøvitenskap, så fra 1992 som førsteamanuensis og leder for Avdeling for miljøstudier ved Senter for miljø og utvikling (SMU). Herfra var han med å initiere NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol), som han var programleder for fra 1998 til 2003. Brattebø ble tilsatt som professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) i 1998, var instituttleder fra 2005-2010, og arbeidet her til utgangen av 2012, inkl. opphold som gjesteprofessor ved Centre for Industrial Ecology ved Yale University i USA (2003/2004) og ved MIT Portugal Programme, IST i Lisboa (2010/2011). Han har siden 2001 vært medredaktør for tidsskriftet Journal of Industrial Ecology og var med å stifte International Society for Industrial Ecology. Fra og med januar 2013 har han hatt sin hovedstilling som professor i Industriell økologi ved Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) på NTNU, og fra sommeren 2017 har han vært leder for satsingsområdet NTNU Bærekraft og arbeidspakkeleder i forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN).

Brattebø har undervist en rekke emner i miljøteknologi og industriell økologi. I sin forskning arbeidet han i starten av karrieren med prosesser for rensing av drikkevann og avløpsvann, og metodikk innen industriell renere produksjon. De senere år har han forsket på problemstillinger i industriell økologi og miljøsystemanalyse, anvendt på ulike infrastruktursystemer - herunder avfall, vannforsyning og avløp, bruer, bygningsmasse, og fjernvarmenett. En viktig problemstilling har vært å undersøke hvordan slik infrastruktur i samfunnet presterer miljømessig og økonomisk i et livsløpsperspektiv, og hva som er viktige faktorer for forbedringer. Denne forskningen innebærer modellutvikling, dynamiske simuleringer og systemanalyse av material-, energi- og avfallsstrømmer, og deres konsekvenser mht utslipp, miljø og kostnad. Som et eksempel leder han nå forskningsarbeidet på livsløpsanalyse i forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner