73594744 95022976
Sem Sælands vei 7, IT-bygget syd * 233

Bakgrunn og aktiviteter

Om professor Helge Brattebø

Arbeidsområde:
Brattebø er professor i Industriell økologi og konstituert leder for NTNUs tematiske strategiske satsing TSO-Sustainability.

Erfaring:
Brattebø er siv.ing. (1977) og dr.ing. (1983) fra NTH, og har bakgrunn blant annet som forsker ved vannrensegruppa NTH/SINTEF, overingeniør hos ingeniørfirmaet Reinertsen, og regionsjef hos tidligere Østlandskonsult (nå del av COWI). Han har arbeidet ved NTNU siden 1989, først som programkoordinator for strategiprosjektet Teknisk miljøvitenskap, så leder for Avdeling for miljøstudier ved Senter for miljø og utvikling (SMU), og deretter en av initiativtakerne og leder av NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol). Brattebø ble tilsatt som professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) i 1998, og arbeidet her til utgangen av 2012, inkl. opphold som gjesteprofessor ved Centre for Industrial Ecology ved Yale University i USA (2003/2004) og ved MIT Portugal Programme, IST i Lisboa (2010/2011). Han er siden 2001 medredaktør for tidsskriftet Journal of Industrial Ecology og har hatt ulike verv innen International Scociety for Industrial Ecology. Fra og med januar 2013 har Brattebø hatt sin professorstilling ved Program for industriell økologi og Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) på NTNU.

Brattebø underviser i fagfeltet industriell økologi, og har for tiden ansvaret for emnene TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi og TEP4310 Avfallsteknologi og ressursgjenvinning. I sin forskning arbeidet han i starten av sin karriere med prosesser for rensing av drikkevann og avløpsvann, og metodikk innen industriell renere produksjon. De senere år har han forsket innen industriell økologi og miljøsystemanalyse, anvendt på ulike infrastruktursystemer - herunder avfall, vannforsyning og avløp, bruer, bygningsmasse, og fjernvarmenett. En viktig problemstilling har vært å undersøke hvordan slik infrastruktur i samfunnet presterer miljømessig og økonomisk i livsløpsperspektiv, og hva som er viktige faktorer for forbedringer. Denne forskningen innebærer modellutvikling, dynamiske simuleringer og systemanalyse av material-, energi- og avfallsstrømmer, og deres konsekvenser mht utslipp, miljø og kostnad.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kennedy, Christopher; Baker, Larry; Brattebø, Helge. (2014) Analyzing a city's metabolism. Elgar Companion to Sustainable Cities. Strategies, Methods and Outlook.
  • Sedal, Helene; Brattebø, Helge. (2014) Environmental Impact of Water, Wastewater, and Waste Infrastructure. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.