Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder for NTNU Helse som er ett av NTNU's tematiske satsningsområder.

NTNU Helse jobber med å støtte forskning, innovasjon og formidling innen et bredt spekter av fagområder og fasilitere tverrfaglige samarbeid og aktiviteter innen helseforskning og innovasjon. Målet er å fremme bedre helse, livskvalitet og bærekraftige helsetjenester.

Tidligere jobbet jeg som daglig leder av MR Core Facility hvor jeg fasiliterte og hjalp andre forskere med å bruke MR som et forskningsverktøy. Jeg har også vært leder for den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) i Trondheim som også er en node i det europeiske forskningsinfrastruktur-samarbeidet Euro-BioImaging.

Som Førsteamanuensis i MR har jeg undervist MR i PhD- og Masterprogrammene og som forsker har jeg arbeidet med multidisiplinær preklinisk translasjonsforskning, i hovedsak innen nyfødt hjerneskade, men også innen hjerneutvikling, Alzheimer, kreft, og bruk av nanopartikler, hvor bruk av MR-metodikk og andre molekylære avbildningsmetoder har stått i fokus.

Utdanning:

2012: Phd klinisk medisin, Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet

2005: Autorisert lege

2003: Cand.med. Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner