Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som forsker i teknologi- og vitenskapsstudier ved Senter for Teknologi og Samfunn. I min forskning er jeg særlig opptatt av problemstillinger knyttet til den politiske styringen av nye forskningsfelt, slik som bio- og nanoteknologi. I forlengelsen av dette har jeg jobbet mye med spørsmål knyttet til styring av innovasjon og forskningens samfunnsansvar.

Jeg jobber nå som forsker på et prosjekt kalt Res Publica som er tilknyttet bioteknologisenteret Digitalt Liv Norge. Innen dette prosjektet har mitt arbeid fokus på innovasjonspraksiser knyttet til utviklingen av nye antibiotika.  

Mine forskningsinteresser:

 • Styring av forskning
 • Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)
 • Antimikrobiell resistens (AMR) og antibiotikautvikling
 • Innovasjon
 • Bioteknologi
 • Nanoteknologi

Min bakgrunn

Ph.D i Science and Technology Studies

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Solbu, Gisle; Sørensen, Knut H.; Åm, Heidrun. (2018) Managing science and managing society in Norwegian bio- and nanotechnology research. 2018.
 • Solbu, Gisle; Karlstrøm, Henrik; Skjølsvold, Tomas Moe. (2014) God klimapolitikk eller dyr fornybar moro? Fortellinger om norsk-svenske elsertifikater og vindmøller på Fosen/Snillfjord. 2014.

Andre

 • Solbu, Gisle. (2020) Who carries the burden of translation labour in antimicrobial research and policy?. 4S/Easst annual conference . 4S society, Easst; Praha/virtual. 2020-08-18 - 2020-08-21.
 • Solbu, Gisle; Åm, Heidrun. (2019) How many jobs has your research created? Constructing Value From Norwegian Biotechnology Research. STS Conference Graz 2019 . Graz University of Technology; Graz. 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Solbu, Gisle. (2018) A case study of AMR research in Norway - AMR and Innovation. Academic Network Global Challenges. Science, Technology and Medicine . ANGC/Universitetet i Oslo; Oslo. 2018-06-04 - 2018-06-06.
 • Solbu, Gisle. (2018) AMR and the bioeconomy - a case study of AMR research in Norway. KULT Science governance seminar with Nikolas Rose . Institutt for tverrfaglige kulturstudier; Trondheim. 2018-05-15 - 2018-05-15.
 • Solbu, Gisle; Sørensen, Knut Holtan. (2018) Auspicious, Anxious or Ambiguous Enactments? Studying the Socialisation of NET through News Media. S.Net 2018 . Society for new and emerging technologies; Maastricht. 2018-06-25.
 • Solbu, Gisle; Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2018) AMR and the Bioeconomy. Fresh Perspectives to the study of antimicrobials in society . Lodon School of Hygiene and Tropical Diseases; London. 2018-09-10 - 2018-09-11.
 • Åm, Heidrun; Solbu, Gisle; Sørensen, Knut Holtan. (2018) Tensions in research governance: Science policy, public concerns, and research practices. Transitions in Science Governance – Where to start? . Science Governance Research Group, KULT, NTNU; Trondheim. 2018-02-09 - 2018-02-10.
 • Solbu, Gisle; Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2017) Can the imagined scientists of RRI please raise their hands?. 4S conference . 4S; Boston. 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Solbu, Gisle. (2016) Off course I’m responsible! - Local interpretations and enactments of responsibility in Norwegian technosciences. S.Net 2016 - The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies . S.Net; Bergen. 2016-10-12 - 2016-10-14.
 • Solbu, Gisle. (2016) RRI and the socialisation of nano- and biotech in Norwegian newspapers. ELSA-Norway Conference . ELSA-Norway; Hurtigruta. 2016-04-11 - 2016-04-13.
 • Solbu, Gisle; Sørensen, Knut Holtan. (2016) Imagining publics, re-distributing responsibility. Scientists navigating Responsible Research and Innovation. 4S/EASST conference ; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Solbu, Gisle. (2015) Enacting public engagment in Responsible Research and Innovation. WTMC Future-Making . WTMC Netherlands; Soeterbeeck. 2015-10-21 - 2015-10-23.
 • Solbu, Gisle. (2015) Exploring practices through the use of interviews. International Conference in Interpretive Policy Analysis . Lille 2 University, Science Po Lille; Lille. 2015-07-08 - 2015-07-10.
 • Solbu, Gisle. (2015) Irresponsible innovation?. PerformE start-up . PerformE, Institutt for tverrfaglige kulturstudier; Trondheim. 2015-02-19 - 2015-02-20.
 • Åm, Heidrun; Solbu, Gisle. (2015) ELSA beyond ethics: regulatory activities. Engaging science. PerformE start-up . PerformE, Institutt for tverrfaglige kulturstudier; Trondheim. 2015-02-19 - 2015-02-20.