Bakgrunn og aktiviteter

Tor Grande er prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap, NTNU siden 1. august 2013.

Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997 og var førsteamanuensis ved institutt for uorganisk kjemi 1994-1997 (NTH/NTNU). Han har hatt vært gjesteforsker ved NIRIM, Japan og gjesteprofessor Universitet i Rennes, Frankrike og  forskningstermin ved EPFL i Sveits og Northwestern University i USA.

Bakgrunn

Tor Grande (født 1963) er sivilingeniør i kjemi fra NTH (1987) og har en doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTH (1992).

Han har omkring 260 internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, ca 50 tidskrifter ved konferanses og har skrevet en bok om materialers termodynamikk. Han har vært hovedveileder for 40 masterkandidater, 27 ph.d.-kandidater og 13 post docs. Han var chairman for konferansen Electroceramics XI i 2010. I 2007 var han med å starte spin-off selskapet Cerpotech AS.

Forskningsområder

 • Materialkjemi/vitenskap med fokus på ioneledere og ferroiske materialer
 • Materialsyntese ved våtkjemiske metoder og keramisk materialvitenskap
 • Materialers termodynamikk
 • Fasetransformasjoner og fasediagram
 • Kation-transport i oksider

Lederstillinger, komiteer og utvalg

 • Nestleder ved institutt for materialteknologi, 2002-2005
 • Instituttleder ved institutt for materialteknologi, 2005-2009
 • Styremedlem, NTNU Nanolab, 2004-2009
 • Styremedlem The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology, 2009 - 2011
 • Styremedlem ved fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, 2009-2013
 • Styremedlem VISTA programmet
 • Styremedlem programstyret BALANSE, Forskningsrådet
 • Medlem komiteen for Kjønnsbalanse og mangfold i forskning, KIF-komiteen
 • Styremedlem Cerpotech AS
 • Styremedlem SINTEF
 • Medlem Utvalget for kjønnsbalanse og mangfold, NTNU
 • Styremedlem SFI  Metal Production (leder)
 • Styremedlem SFF Quspin (leder)
 • Styremedlem Senter for Digitalt Liv Norge

Utmerkelser

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), ph.d.-stipend, 1989 - 1992
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), post doc stipend, 1993
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Vitenskapspris, 1995
 • Japan Science and Technology Agency fellowship, Japan, 1996.
 • Innvalgt medlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1999.
 • Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), 2005.
 • Innvalgt medlem, Det Norske Vitenskapsakademi (DNVA), 2011.
 • Likestillingsprisen ved NTNU, 2009

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner