Bakgrunn og aktiviteter

Tor Grande er prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap, NTNU siden 1. august 2013.

Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997 og var førsteamanuensis ved institutt for uorganisk kjemi 1994-1997 (NTH/NTNU). Han har hatt vært gjesteforsker ved NIRIM, Japan og gjesteprofessor Universitet i Rennes, Frankrike og  forskningstermin ved EPFL i Sveits og Northwestern University i USA.

Bakgrunn

Tor Grande (født 1963) er sivilingeniør i kjemi fra NTH (1987) og har en doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTH (1992).

Han har omkring 270 internasjonale vitenskapelige tidsskriftsartikler, ca 50 tidskrifter ved konferanser, 6 patenter og har skrevet en bok om materialers termodynamikk. Han har undervist en rekke emner på både master og PhD nivå. Han har vært hovedveileder for 40 masterkandidater, 30 PhD-kandidater (+29 som medveileder) og 13 post docs. Han var chairman for konferansen Electroceramics XI i 2010. I 2007 var han med å starte spin-off selskapet Cerpotech AS.

Forskningsområder

 • Materialkjemi/vitenskap med fokus på ioneledere og ferroiske materialer
 • Materialsyntese ved våtkjemiske metoder og keramisk materialvitenskap
 • Materialers termodynamikk
 • Fasetransformasjoner og fasediagram
 • Kation-transport i oksider

Lederstillinger, komiteer og utvalg

 • Nestleder ved institutt for materialteknologi, 2002-2005
 • Instituttleder ved institutt for materialteknologi, 2005-2009, 2020
 • Styremedlem, NTNU Nanolab, 2004-2009
 • Styremedlem The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology, 2009 - 2011
 • Styremedlem ved fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, 2009-2013
 • Styremedlem Cerpotech AS, 2009-2019 (styreleder 2009-2017)
 • Styremedlem VISTA programmet
 • Styremedlem programstyret BALANSE, Forskningsrådet
 • Medlem komiteen for Kjønnsbalanse og mangfold i forskning, KIF-komiteen
 • Styremedlem SINTEF
 • Medlem Utvalget for kjønnsbalanse og mangfold, NTNU
 • Styremedlem SFI  Metal Production (leder)
 • Styremedlem SFF Quspin (leder)
 • Styremedlem Senter for Digitalt Liv Norge

Utmerkelser

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), ph.d.-stipend, 1989 - 1992
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), post doc stipend, 1993
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Vitenskapspris, 1995
 • Japan Science and Technology Agency fellowship, Japan, 1996.
 • Innvalgt medlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1999.
 • Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), 2005.
 • Innvalgt medlem, Det Norske Vitenskapsakademi (DNVA), 2011.
 • Likestillingsprisen ved NTNU, 2009