Bakgrunn og aktiviteter

Leder ved Nasjonalt senter for realfagsrekrutttering (NSR), organisert ved IE fakultetsadministrasjon. 

NSR jobber med egne tiltak rettet mot unge; ENT3R, rollemodell.no, velgriktig.no og Girls Day in Tech, og er også partner i Girl Tech Fest og Jenter og teknologi. Senteret jobber også strategisk mot UH-sektoren nasjonalt, og har høy kompetanse om tiltak som motiverer unge til å studere realfag og teknologi. Samarbeid med næringsliv og andre organisasjoner som har interesse av økt rekruttering til MNT/STEM-fagene er sentralt.

I tillegg til UH sektoren er målgruppene for arbeidet ved senteret elever fra barneskole til videregående, foreldre, lærere, rådgivere og skoleeiere, som alle spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke unges realfagskapital og valgkompetanse. 

NSR er også medlem i EU STEM Coalion, et europeisk nettverk og kunnskapshub for data, analyser og deling av beste praksis for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter og myndigheter.