Bakgrunn og aktiviteter

  • Rekruttering til utdanning innenfor realfag og teknologi (MNT/STEM-fagene) på nasjonalt nivå 
  • Samarbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom ulike sektorer og nivåer