Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping, Professor Medisinsk Teknologi

93028341

Bakgrunn og aktiviteter

Bilder av Toril A. Nagelhus Hernes, høyoppløselige/nedlastbare.

Prorektor for nyskaping er medlem av rektors lederteam. Hun leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid. Hernes har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold.

Kontakt prorektor for nyskaping:

Hanne NIlsen, administrativ lederstøtte:
telefon 48 23 57 03 | epost hanne.nilsen@ntnu.no


Bakgrunn

  • 2017–:         Prorektor for nyskaping, NTNU
  • 2013–2016: Instituttleder, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
  • 2013–2016: Vitenskapelig koordinator/leder (20 prosent) ved St. Olavs Hospital
  • 2006–2013: Professor II ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
  • 1998–2013: Forskningsdirektør Medisinsk teknologi, SINTEF
  • 1998:            Spin off-etablering: MISON (nå SONOWAND)
  • 1997–1998: Forsker, SINTEF

Verv

Noen verv i styrer og råd tilknyttet forskning og utdanning innen medisin og helsesektoren, samt innen kommersialisering og forskningsbasert innovasjon til nytte for samfunnet:


Rektor og rektors lederteam


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner