Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med prosjekt TIA - Tjenesteorientert InformasjonsArkitektur!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gulla, Jon Atle; Brasethvik, Terje; Kvarv, Gøran Sveia. (2009) Association Rules and Cosine Similarities in Ontology Relationship Learning. Enterprise Information Systems.
  • Weiss, Christian; Gulla, Jon Atle; Liu, Jin; Brasethvik, Terje; Burkhardt, Felix; Zhou, Jianshen. (2009) Ontology Evolution: A Case Study on Semantic Technology in the Media Domain. Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services.
  • Gulla, Jon Atle; Brasethvik, Terje. (2008) A Hybrid Approach to Ontology Relationship Learning. Natural Language and Information Systems; 13th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2008.
  • Gulla, Jon Atle; Brasethvik, Terje; Sveia Kvarv, Jøran. (2008) Using Association Rules to Learn Concept Relationships in Ontologies. ICEIS 2008 - Proceedings of the Tenth Conference on Enterprise Information Systems.
  • Brasethvik, Terje; Kofod-Petersen, Anders. (2006) EigenJournal: A personal collaborative medical journal. Proceedings of Health Pervasive Systems HPS06.

Rapport/avhandling