Studiets oppbygning

Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Studiets oppbygning


Masterprogrammet består av tre deler:

  • Basismodul: Velg 4 emner á 7,5 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng)
  • Spesialiseringsmodul: Velg 4 emner á 7,5 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Basis- og spesialiseringsmodulen tas normalt over to år, og masteroppgaven det tredje året. Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet, ta enkeltemner eller hele moduler. Du tar hovedsaklig emnene i den rekkefølgen du selv ønsker. 


Basismodulen

Emnene i basismodulen er programmets fellesdel. Emnene som inngår representerer ulike tema og gir grunnlag for en forståelse som er viktig for utvikling innenfor teknologiledelse og digital omstilling.

Spesialisering

Du kan velge mellom følgende spesialiseringer:


Masteroppgave

Du skal gjennomføre masteroppgaven på to semester.

Masteroppgaven skrives innen en valgt tematikk som er relevant for temaet omstilling i arbeidslivet, og innenfor en av de fem spesialiseringenes faglige område.

Arbeidet skal omfatte en problembeskrivelse, et litteraturstudium, valg av forskningsmetodikk samt gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i tilknytning til egen arbeidssituasjon.

Studieplan MTDO

Tid til videreutdanning

Intervju med fagmiljø og næringslivsrepresentant

Sterkt økende behov for digital kompetanse

Les mer
Smilende kvinne med headset.
Intervju med student

Tiden vi lever i krevet større teknologisk forståelse

Les mer