Teknologiledelse og digital transformasjon

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Spesialisering: Prosjektledelse og digital transformasjon

Mann snakker til en gruppe med studenter som ser på en PC-skjerm.
Jan Alexander Langlo underviser på flere emner i denne spesialiseringen. Foto Anne Line Bakken

Spesialiseringen gir deg kunnskap og ferdigheter i å lede og administrere prosjekter i en stadig mer digitalisert verden. Kompetansen du tilegner deg vil gjøre deg til en bedre prosjektleder og/eller prosjekteringsleder.

Du vil lære om digitale verktøy og teknologier som kan brukes til å optimalisere prosjektprosessen og øke effektiviteten i prosjektledelse. Du vil også få en grundig forståelse av hvordan digital transformasjon påvirker prosjekter og hvordan du kan tilpasse deg og utnytte de nye mulighetene som teknologien gir.

Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk læring vil du få et dypere innblikk i beste praksis for prosjektledelse, samt lære å identifisere og løse problemer som kan oppstå underveis i prosjektet. Spesialiseringen vil også hjelpe deg å forbedre sine kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, som er avgjørende for å lykkes som prosjektleder i dagens arbeidsliv. Samlet sett vil spesialiseringen heve kompetansen din og gi deg en konkurransefordel i arbeidsmarkedet. Du vil være bedre rustet til å møte utfordringene og mulighetene i den digitale transformasjonen og kunne lede og administrere prosjekter på en innovativ og effektiv måte.

Du må ta minst tre emner innen spesialiseringen dersom du tenker å fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling. Det fjerde emnet kan du ta fra en annen spesialisering eller fra basismodulen.

Emnene som inngår i spesialiseringen Prosjektledelse og digital transformasjon: 

  • Methods and tools for integrating PM and SE (arbeidstittel) PK64XX
  • Prosessledelse BA64XX
  • Samhandling og prosjektledelse (arbeidstittel) PK64XX
  • Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner BA6260 
  • Strategisk prosjektledelse – Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter PK6245 
  • Systematisk ferdigstillelse PK64XX
  • Transformasjonsledelse BA64XX
  • Tverrfaglig teamarbeid i praksis IØ6520

I tabellen under ser du når emnene går. 

EVU-Kurs Multi

Bloggartikler

Intervju med student

Gjør det enklere å holde stø kurs som prosjektleder

Les mer
Intervju med faglærere

Datasimulering av prosjekt-case skaper engasjement

Les mer