Kostnader

Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Kostnader

Studieavgift

Enkeltemner

Pris for hvert enkeltemne på 7,5 studiepoeng er kr 24.000.

I prisen inngår:

  • Undervisning
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på emner som har fysiske samlinger
  • Tilgang til elektroniske læremidler i den digitale læringsplattformen
  • Tilbakemeldinger på oppgaver og øvinger
  • Eksamen og sensur

Masteroppgaven

Pris for masteroppgaven er kr 65.000. 

I prisen inngår:

  • Veiledning
  • Sensur på masteroppgave
  • Avsluttende vitnemål

Det tas forbehold om endringer i prisen og hva som inngår i denne.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2024/25 er semesteravgiften kr. 600 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse