Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Spesialisering: Digitalisering og automatisering

To menn i gule vester står i kikker på PC-skjerm.
Foto: Colourbox

Spesialiseringen vil gi deg innsikt i hvordan du kan bruke digitale verktøy for å analysere, optimalisere og automatisere ulike prosesser i din bedrift.

Du vil få en dypere forståelse av digitale verktøy og teknologier som er relevante for bedriftsledelse, og lære hvordan du kan bruke disse verktøyene til å optimalisere prosesser, øke effektiviteten og redusere kostnader. Du vil også lære hvordan du kan formidle faglige problemstillinger og løsninger på en klar og enkel måte, både til spesialister og til allmennheten generelt. I tillegg til å lære om teknologiske verktøy og ferdigheter, vil du også lære hvordan du blir en effektiv leder og motivator for medarbeidere, og hvordan du kan bidra til tverrfaglig samhandling i din bedrift.

Du må ta minst tre emner innen spesialiseringen dersom du tenker å fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling. Det fjerde emnet kan du ta fra en annen spesialisering eller det siste basisemnet.

Emner som inngår i spesialiseringen Digitalisering og automatisering

  • Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold PK6029
  • Digitale tvillinger for å håndtere sikkerhet og pålitelighet av systemer PK6031
  • Fjernstyrte operasjoner IT6207
  • Petroleumskybernetikk for ingeniører og ledere PG6210
  • Sikkerhetsdemonstrasjon av nye løsninger PK6032

I tabellen under ser du når emnene går:


EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien