Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Spesialisering: Strategisk design og tjenesteutvikling

Kvinne sitter ved et bord med pc, bøker og notatblokk.
Foto: Anne Line Bakken

Strategisk design og tjenesteutvikling 

Lær å anvende egne erfaringer og kunnskap på en ny måte, i møte med digital omstilling. Ved hjelp av "design thinking", designprosess, visualiseringsteknikker og historiefortelling kombinert med nye teknologiske muligheter som digitalisering og kunstig intelligens, vil du opparbeide kreativ selvtillit til å foreslå endringer på en overbevisende måte.

Teknikkene som undervises er praksisnære og realistiske og mye av studiearbeidet vil foregå i team. Du vil lære viktigheten av samskaping og menneskesentrert tilnærming for å skape engasjement på egen arbeidsplass slik at man oppnår resultater på strategisk nivå i egen organisasjon.

Spesialiseringen er relevant for deltakere både fra offentlig og privat sektor. 

Du må ta minst tre emner innen spesialiseringen dersom du tenker å fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling. Det fjerde emnet kan du ta fra en annen spesialisering eller det siste basisemnet.

Emner som inngår i spesialiseringen Strategisk design og tjenesteutvikling: 

  • AI + Design Thinking PD6010 (høst)
  • Strategisk design og scenariebygging PD6014 (høst)
  • Tjenester for alle PD6011 (vår)
  • Tjenestedesign for arbeidslivet PD6009 (vår)

I tabellen under ser du når emnene går:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Kontakt

Kontakt

Fagansvarlig og kontaktperson for spesialiseringen: Ashis Jalote Parmar

Bloggartikler

Bloggartikler

Intervju med faglærer og student

Bruk av design i strategiprosesser

Les mer
Intervju med faglærer

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Les mer