Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Spesialisering Teknologibasert omstilling


Kvinne og mann står foran whiteboard mens de diskuterer og noterer. Foto

Teknologibasert omstilling

Spesialisering i teknologibasert omstilling bygger på konseptet «industri 4.0», og vil ha fokus på omstilling og videreutvikling i virksomheter basert på de muligheter som digital teknologi åpner.

Du må ta minst tre emner (22,5 studiepoeng) innen spesialiseringen. Det fjerde emnet (7,5 studiepoeng) kan du ta fra spesialiseringen en annet eller det siste basisemnet.

Emnekode Navn Studiepoeng
  Modellering av industrielle informasjonssystemer 7,5
  Maskinlæring og selvjusterende prosesser 7,5
  Fjernstyrte operasjoner 7,5
PK6029 Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 7,5
  Materialprosesser og sluttegenskaper 7,5
KP6003 Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse 7,5

Se hvilke kurs som går nå