Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Spesialisering: Teknologibasert omstilling
Kvinne og mann står foran whiteboard mens de diskuterer og noterer. Foto


Spesialisering i teknologibasert omstilling bygger på konseptet «industri 4.0», og vil ha fokus på omstilling og videreutvikling i virksomheter basert på de muligheter som digital teknologi åpner.

Du må ta minst tre emner innen spesialiseringen dersom du tenker å fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling. Det fjerde emnet kan du ta fra en annen spesialisering eller det siste basisemnet.

Emner som inngår i spesialiseringen Teknologibasert omstilling:

  • Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse KP6003
  • Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold PK6029
  • Fjernstyrte operasjoner IT6207
  • Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse AV600520
  • Maskinlæring og selvjusterende prosesser VB6120
  • Materialprosesser og sluttegenskaper IMAK6001
  • Modellering av industrielle informasjonssystemer VB6118

I tabellen under ser du når emnene går: 

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Bloggartikler

Intervju med faglærere

Økonomistyring kan gi bærekraftige bedrifter

Les mer