Opptak

Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Opptak

Søknadsfrist

1. juni 2024 og 1. desember 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til ett og ett emne i masterprogrammet. Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Du binder deg ikke til mer enn ett emne om gangen, og stort sett kan du ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker. Du må selv passe på at du får en emnekombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.

Slik søker du opptak på emner

Søknadsfrist: 1. juni for emner som går i høstsemesteret og 1. desember for emner som går i vårsemesteret. 

Slik søker du opptak til avsluttende masteroppgave

 1. Registrer søknaden din til den avsluttende masteroppgaven. Frist: 1. juni og 1. desember. 
 2. Last opp en problemstilling under Dokumentasjon sammen med søknaden. 

Søknaden kan sendes selv om du ikke har hatt eksamen/fått sensur på emner i semesteret du søker.

Opptak til masteroppgaven gjøres når du har når du har gjennomført kursdelen av programmet (basismodul og spesialiseringsmodul). Emnet PK6401 Etikk, metode og vitenskapsteori er obligatorisk for de som vil fullføre mastergraden. 

Unntak kan innvilges dersom det gjenstår ett emne i basis- eller spesialiseringsmodulen. Det må søkes særskilt om dette. Faglige forutsetninger og tilgjengelig tid til studier vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden. Ved opptak etter unntaksvurdering må masteroppgavens tema ligge faglig utenfor det emnet man mangler.

 

Opptakskrav

For opptak til emner må du dokumentere at du har:

1.    Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2.    Minimum to års relevant arbeidserfaring


Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minimum 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Vær oppmerksom på at enkelte emner i masterprogrammet inneholder en del matematikk og statistikk. Du bør derfor lese de anbefalte forkunnskapskravene nøye for hvert emne. 

Attester

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. 

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

 

Krav til dokumentasjon

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på emnet, deles søkerne i to grupper:

 1. søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere 
 2. nye søkere

Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Innpassing av tidligere utdanning

Dersom du har relevant videreutdanning fra tidligere, kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden fra NTNU. Du kan også søke om å få godkjent utdanning du planlegger å ta ved andre læresteder (forhåndsgodkjenning). Vær oppmerksom på følgende:

 • Utdanningen du søker om å få godkjent kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget ditt. Det betyr at utdanningen du søker innpasset, må være utdanning du har i tillegg til det som kreves for opptak til masterprogrammet (bachelorgrad eller tilsvarende).
 • Du kan få godkjent maksimum 30 studiepoeng med grunnlag i utdanning fra andre læresteder, siden minst 60 studiepoeng må være avlagt ved NTNU for å få utstedt grad fra NTNU.
 • Hovedregelen er vurdering emne-for-emne. Det betyr at du må dokumentere utdanning som kan erstatte bestemte kurs i basis- og/eller spesialiseringsmodulen. Det som vurderes er omfang, nivå og faglig innhold. Det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom ikke tilsvarende utdanning er vurdert tidligere, må du dokumentere det faglige innholdet i utdanningen du søker om å få godkjent (studieplan/kursbeskrivelse/pensumliste). Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du få det ved å henvende deg til studiestedet. 
 • I særlige tilfeller kan det gis fritak for et valgfritt kurs i en spesialisering dersom du har utdanning som er tematisk relevant, men ikke direkte overlappende med et bestemt kurs i vedkommende spesialisering. Det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis dette godkjennes, er det krav om at de resterende kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen. Det betyr at du ikke samtidig kan velge å bytte ut et kurs med et kurs fra en annen spesialisering.
 • Du må i søknaden laste opp dokumentasjon på all utdanning som ikke er avlagt ved NTNU. 
 • Du må også legge ved dokumentasjon på det faglige innholdet i utdanningen du søker om å få godkjent (studieplan, emnebeskrivelse, pensumliste) fra det året du tok utdanningen. Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du få det ved å henvende deg til studiestedet.

Registrer søknad

Ta kontakt med NTNU VIDERE om du har flere spørsmål om utfylling.

Svar på søknaden

Dersom du søker opptak via studiets/kursets nettside, vil du umiddelbart motta en kvittering som sendes til e-postadressen du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Du får vanligvis svar på søknaden 2 - 4 uker etter søknadsfristens utløp, men det kan ta lenger tid.

Svar blir sendt til e-postadressen eller mobilnummeret du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Alle får svar på sin søknad - både de som får opptak, de som står på venteliste og de som får avslag. Les instruksjonene som står i svar-e-posten/SMS-en grundig.

Forbehold

 • Vi må ha et minimum antall deltakere for at emnene/kursene/studieprogrammene settes i gang.
 • Emner/kurs/studieprogram eller samlinger kan bli utsatt eller avlyst som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser.
 • NTNU har ikke ansvar for økonomiske tap du måtte lide som følge av utsettelser eller avlysninger.

Bloggartikler

Mange fordeler ved å studere som voksen

Voksen student = suksess

Les mer
Praktisk informasjon for deg som skal ta videreutdanning

Videreutdanningsstudent fra A til Å

Les mer