Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Opptak og opptakskrav

Du søker opptak til ett og ett emne i masterprogrammet. Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Du binder deg ikke til mer enn ett emne om gangen, og stort sett kan du ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker. Du må selv passe på at du får en emnekombinasjon som godkjennes for opptak til avsluttende masteroppgave.

Slik søker du opptak på emner

Søknadsfrist: 1. juni for emner som går i høstsemesteret og 1. desember for emner som går i vårsemesteret. 

Når du har fullført åtte emner (fire i basismodulen og fire i spesialiseringsemner) kan du søke opptak til masteroppgaven. 


Opptakskrav

Opptakskrav til enkeltkurs er en grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng, samt minst to års relevant yrkeserfaring. 

Opptakskrav til masteroppgaven er fullført fire basisemner og fire spesialiseringsemner i studieprogrammet

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minimum 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.


Søknad om opptak til masteroppgave

Opptak til masteroppgaven gjøres når du har fullført fire basisemner (30 studiepoeng) og fire spesialiseringsemner (30 studiepoeng).


Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på emnet, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at et emne skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan emnet få endret undervisningsform til ledet selvstudium, bli utsatt eller bli avlyst.


Dokumentasjon - KRYSSPUBLISERT

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden. 


Fakta om studieprogrammet MTDO

Fakta

Grad: Master i teknologiledelse og digital omstilling

Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid, samlingsbasert

Søknadsfrist: 1. juni