Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling 

Spesialisering: Digital økonomi


Smilende mann med pc under arma ser rett i kamera.
Foto: Anne Line Bakken

Bli kjent med de nyeste trendene og innovasjonene innen digital økonomi, og hvordan disse kan brukes til verdiskaping og bærekraftig vekst.

Du vil også lære om forretningsmodeller som er unike for digital økonomi, og hvordan disse kan tilpasses ulike virksomheter og bransjer. Dette gir en forståelse av hvordan teknologi og digitalisering påvirker økonomien, og hvordan man kan dra nytte av disse endringene for å skape suksess og bærekraftig vekst. Så hvis du ønsker å oppgradere din kunnskap og dine ferdigheter innen digital økonomi, er denne spesialiseringen det perfekte valget for deg!

Du må ta minst tre emner innen spesialiseringen dersom du tenker å fullføre mastergrad i teknologiledelse og digital omstilling. Det fjerde emnet kan du ta fra en annen spesialisering eller det siste basisemnet.

Emner som inngår i spesialiseringen Digital økonomi: 

  • Datadrevet markedsføringsstrategi AV600317
  • Digitalisering av verdiskaping AV600417
  • Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere IØ6555
  • Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller AV600217
  • Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse AV600520
  • Operativ økonomistyring i en digital kontekst BOKO6010

I tabellen under ser du når emnene går:

EVU-Kurs Multi