Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Spesialisering Digital økonomi


Fot: To kvinner ser på en laptop sammen.

Digital økonomi

Spesialiseringen innen digital økonomi gir deg valgfrihet til å spisse deg inn mot ulike økonomiske tematikker. Spesialiseringen digital økonomi har fokus på forretningsmodeller innenfor digital økonomi og trippel bunnlinje og verdiskaping muliggjort gjennom digitalisering.

Du må ta minst tre emner (22,5 studiepoeng) innen spesialiseringen. Det fjerde emnet (7,5 studiepoeng) kan du ta fra spesialiseringen en annet eller det siste basisemnet.

Emnekode Navn Studiepoeng
  Innovasjons- og forretningsmodeller innen digital økonomi 7,5
IØ6555 Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 7,5
BOKO6010 Operativ økonomistyring i en digital kontekst 7,5
AV600417 Digitalisering av verdiskaping 7,5
AV600217 Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 7,5
SØK6301 Ny teknologi og ny økonomi - samfunnsmessige virkninger 7,5

Se hvilke kurs som går nå