Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Spesialisering Digital økonomi


To kvinner ser på en laptop. Foto: Unsplash

Digital økonomi

Spesialiseringen innen digital økonomi gir deg valgfrihet til å spisse deg inn mot ulike økonomiske tematikker. Spesialiseringen digital økonomi har fokus på forretningsmodeller innenfor digital økonomi og trippel bunnlinje og verdiskaping muliggjort gjennom digitalisering.

Du må ta minst tre emner (22,5 studiepoeng) innen spesialiseringen. Det fjerde emnet (7,5 studiepoeng) kan du ta fra spesialiseringen i Teknologibasert omstilling eller det siste basisemnet.

Emnekode Navn Studiepoeng
  Innovasjons- og forretningsmodeller innen digital økonomi 7,5
IØ6555 Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 7,5
  Operativ økonomistyring i en digital kontekst 7,5
AV600417 Digitalisering av verdiskaping 7,5
AV600217 Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 7,5
  Ny teknologi og ny økonomi - Samfunnsmessige virkninger 7,5

Se hvilke kurs som går nå