Hva lærer du?

Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Hva lærer du?

Teknologiledelse handler om å utvikle og implementere teknologiske løsninger for å øke produktiviteten, effektiviteten og konkurranseevnen til en organisasjon. Teknologiledelse inkluderer også planlegging, implementering og evaluering av teknologiske ressurser og systemer, og å administrere de menneskelige og teknologiske ressursene som er nødvendige for å støtte teknologiutvikling og bruk. Dette krever en kombinasjon av teknisk ekspertise og kommunikasjonsferdigheter samt evnen til å tenke strategisk og håndtere komplekse problemer.
 
Digital omstilling har ført til en rekke endringer i arbeidsmiljøet, inkludert nye arbeidsformer som fleksibilitet og fjernarbeid, økt samarbeid på tvers av geografiske områder og en større grad av automatisering og robotisering av oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. For å takle disse utfordringene kreves det en kombinasjon av teknisk ekspertise, ledelse og strategisk tenkning, samt evnen til å samarbeide og kommunisere med interessenter på tvers av sektorer og bransjer. Digital omstilling er derfor en pågående prosess som krever kontinuerlig innovasjon og tilpasning fra arbeidslivet og industrien.


I videoen under forteller noen av våre studenter hvorfor de har valgt studieprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling og hvilket utbytte de har hatt av studiet.