Undervisning

Erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Undervisning


Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.

Undervisningen gjennomføres med fysiske/digitale samlinger og nettmøter. I tillegg kommer øvinger, caseoppgaver, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Emnene gjennomføres normalt med to samlinger à to-tre dager innenfor semesteret. De fleste emner har hjemmeeksamen etter siste samling. 

Dato for samlinger og eksamen finner du på nettsiden til hvert enkelt emne.

Du kan ta enkeltemner eller en mastergrad. Det betyr at du selv bestemmer progresjonen i studiet når du tar hele masterprogrammet. Ett unntak er masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.